Els pressupostos del CIM són electoralistes i no pensen en les persones

Malgrat la nova Llei de finançament, el Govern Balear aporta al Consell Insular de Menorca 1 milió d’euros manco que el 214 i 2 milions depenen d’una previsió d’ingressos de la Comunitat Autònoma que podria no produir-se

Més que uns pressupostos electoralistes, hauríem volgut uns pressupostos que pensassin en les persones que pateixen de manera dramàtica els efectes de la crisi

imatge

L’equip de govern del PP del Consell Insular de Menorca ha afirmat que el pressupost de la

institució per al 2015 augmenta en un 6% gràcies a la millora que suposa la nova llei de finançament dels consells. Tanmateix, aquesta afirmació s’ha de matisar i molt:

1- En principi, hi ha una millora és de 600.000€ lligada, però, a la transferència del Llatzeret, que encara no s’ha produït.

2- També s’augmenta l’aportació en 2M€, aportació lligada, però, com diu el mateix president a la Memòria que encapçala el pressupost, “a l’evolució dels ingressos de la Comunitat Autònoma”, millora que no tenim cap certesa que s’acabi produint.

Cal tenir en compte, en aquest sentit, que, com ja vam dir fa poques setmanes, en aprovar-se per Ple el Pla de Reducció de Deute del CIM, aquest Pla no contemplava “per prudència”, aquesta millora d’ingressos derivada de la nova llei de finançament dels consells. Per tant, si no era “prudent” contemplar-la en un Pla de Deute, hauria de ser “imprudent” contemplar-la en un pressupost.

3- D’altra banda, el 2015, rebrem 54.093.165,40€ provinents de la CAIB; el 2014, en vam rebre prop d‘un milió més: 54.989.227€. Per tant, encara que hi hagués una millora provinent de la nova llei de finançament (ben dubtosa, com ja hem vist), l’aportació global de la CAIB davalla per l’aportació provinent de les diferents conselleries.

Així les coses, l’augment més significatiu prové del capítol d’ingressos de capital en augmentar el conveni de carreteres de l’Estat en 5,1M€: passa de 3.262.420€ a 8.351.580€, un conveni lligat a les tan polèmiques obres de millora de la carretera general.

D’altra banda, consideram que la difícil situació econòmica que estan vivint, en aquests moments, moltes famílies a Menorca, fa necessari un pressupost més pendent de les persones i no amb tantes propostes electoralistes (bitllet estudiants, PIC…). És per això que trobam insuficient l’augment de 200.000€ de la Renda Mínima d’Inserció, l’únic augment destacat en Benestar Social per al 2015.

A més, és inadmissible que l’aportació que fa al GB a la Renda Mínima d’Inserció davalli gairebé un 50%. S’ha de dir que en pressupost de la CAIB aquesta partida es redueix un 30% (de 7,5M€ a 5M€) perquè s’ha passat la quantitat reduïda al SOIB i es lliguen, així, els ajuts a la formació, cosa que no compartim perquè els objectius de la RMI són uns altres de diferents. I, amb tot, l’aportació que es fa a Menorca no és del 30% sinó del 50%!

Com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, “una primera anàlisi del pressupost del Consell per al 2015 ens fa veure, d’una banda, que ens volen vendre una millora de la llei de finançament dels consells que no és real, tal i com havíem dit tantes vegades; i, d’altra banda, que es tracta d’uns comptes més pendents de les eleccions del maig del 2015 que de les persones que s’ho estan passant malament a Menorca.”