Carta al director: El compromís social del PP de Ciutadella

El llistat de faltes de compromís social de l’equip de govern del Partit Popular a Ciutadella està tan plena de despropòsits que només en farem esment de dos fets recents, que expliquen la seva manera de fer política en el dia a dia a l’ajuntament.

Al darrer Consell d’Acció Social, la regidora de Serveis Socials, Sra. Francisca Marquès, va informar que no s’havia concedit cap ajut social per IBI (dels 10.000 € prevists)… mentre anava detallant el desenvolupament dels distints serveis socials municipals (perquè els del PSM deuen ser uns cansats i demanen que s’informi d’aquestes coses al Consell d’Acció Social…). La informació va quedar com a intranscendent entre totes les dades, emperò resulta sorprenent que la regidora digui que l’ajuntament no dóna cap ajut pel pagament de l’IBI, no n’expliqui els motius, i segueixi la seva intervenció sense aixecar-se ni una cella. Ens demanam: deu ser que a Ciutadella ja no es produeixen execucions hipotecàries? Deu ser real que la situació econòmica ja és una altra, com diuen des de Madrid? Deu ser que la regidora de Serveis Socials es deu creure la informació que li donen des de Madrid i no deu veure necessari llavors contrastar la informació amb les dades de les entitats socials que treballen amb els col·lectius afectats? Deu ser ver que des del mes d’abril, en què la regidora informava que hi havia peticions i deia que adaptaven la normativa municipal per poder concedir aquest tipus d’ajuts, fins ara la situació ja és radicalment una altra?

Equip govern

Semblaria normal pel càrrec que ostenta i la responsabilitat que ha d’assumir, que davant uns ajuts prevists i pels quals no hi ha peticions, un/a regidor/a de serveis socials d’un municipi qualsevol, on els casos d’execució hipotecària durant l’any anterior es comptaven per desenes, pensi que d’un any per l’altre els desnonaments es puguin continuar produint (a no ser que la legislació sigui contundent al respecte i ja no ho permeti, que no és el cas!), i pensar que alguna cosa està fallant. Que talvegada és que els recursos prevists no estan arribant a qui els necessita. Idò no, açò que semblaria normal, a Ciutadella no ho és. I no ho és perquè talvegada la regidora es deu pensar que el món gira al seu voltant i que no és ella que s’ha de preocupar de fer arribar informació als ciutadans.

És molt trist que es perdin uns ajuts socials senzillament perquè l’ajuntament no ha estat capaç de fer arribar als col•lectius afectats la disponibilitat d’aquests ajuts, de quins són els procediments establerts per accedir-hi.

Ara no recordarem la llarga història de com finalment a Ciutadella comptam amb uns ajuts socials pel pagament de l’IBI d’aquells ciutadans que estan en procés d’execució hipotecària, la història és massa llarga, i no precisament per la feina que hagin fet durant mesos i mesos des de l’equip de govern per cercar solucions.

Tanmateix, si un equip de govern té “vessa” o no sap com reunir-se amb determinats col·lectius socials, pot donar a conèixer a la ciutadania la solució que ha emprés per donar resposta a aquesta necessitat i divulgar-ho pel web municipal o altres mitjans…

Però és que ni açò. Al web municipal no es pot trobar ni un mínim d’informació sobre els ajuts socials als que es pot accedir des de serveis socials, per no dir dels distints serveis socials que s’ofereixen als ciutadans… Deu ser que el més indicat és demanar cita i a veure què ens diuen. De fet, el de Ciutadella és l’únic ajuntament de Menorca que no dóna cap tipus d’informació sobre els seus serveis socials municipals. Açò és diu compromís social amb els ciutadans! Açò és la responsabilitat que assumeixen des de dalt la sala amb els ciutadans més vulnerables!

Des del PSM Més per Menorca defensam que no és suficient amb establir solucions, és necessari parlar amb els col•lectius implicats i explicar-los els procediments i com està previst que es concedeixin, si és que realment volen concedir aquests ajuts. Pensam que no s’ha de deixar perdre aquesta possibilitat amb que compta l’ajuntament d’ajudar a les persones que estan en situació d’execució hipotecària.

Emperò el ridícul recent més espantós en matèria social ha estat amb un altre col•lectiu, és en relació als malalts d’alzheimer i altres trastorns cognitius, els que havien de ser usuaris del Centre de dia per malalts d’alzheimer què, com es recordarà, segons la consellera Herráiz, a Ciutadella no n’hi havia, no hi havia demanda per aquest servei. Per açò van decidir no obrir aquest centre a Ciutadella, que ja estava equipat i havia costat més de dos-cents cinquanta mil euros (pagats amb doblers de tots els ciutadans), perquè no hi havia possibles usuaris.

Resulta emperò que aquest mes d’octubre, imaginam que per resoldre la mala consciència (i a més, amb un any i mig de retard del que havien anunciat), posen en marxa uns tallers per malalts incipients d’alzheimer i altres trastorns cognitius, i ala, resulta que tenim un grup de 12 persones interessades, i 8 ja poden començar a fer-hi feina. No havíem quedat que no hi havia possibles usuaris? Que no hi havia demanda per aquest servei? Què deu pensar ara la consellera Herráiz? I la regidora de serveis socials? No tenen res a dir?

Tanmateix, sabem que els tallers no són la solució més adequada, tot i que des del PSM hi vam fer finalment un vot favorable perquè així ens ho demanaven els afectats, “val més unes hores d’atenció que res” ens van dir. Des del PSM Més per Menorca hem dit sempre que la solució adequada passava per fer realitat el Centre de dia per malalts d’alzheimer a ponent. És a dir, atendre de dilluns a divendres, amb un horari prou ample, les persones que pateixen d’alzheimer o altres trastorns cognitius i per intentar millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. Emperò no, a Ciutadella ens haurem de conformar amb tallers d’una hora i mitja setmanal, durant deu sessions, i després cadascú s’haurà d’espavilar. És aquesta l’atenció per aquest col•lectiu que creu com a més adequada el Partit Popular de Ciutadella? Perquè van ser incapaços de moure un dit per defensar el Centre de dia per malalts d’alzheimer de Ciutadella, quan semblava que teníem l’ajuntament més reivindicatiu de Menorca?

Però ja la gota que fa vessar el got és que no és el Consell Insular qui es fa càrrec d’aquest servei específic a Ciutadella, com li pertoca, sinó que ho deixa en mans del Patronat Municipal de l’Hospital per a que sigui l’ajuntament de Ciutadella qui ofereixi aquests tallers i a canvi el CIM n’aporta una quantitat econòmica… quan recordem-ho: el CIM n’ha de ser el responsable (el titular) i a més ja tenia a punt un centre de dia que estava equipat i el qual es va negar a obrir! És a dir, des de l’ajuntament hem de solucionar la “papeleta” al Consell, quan tenim suficients problemàtiques socials a les que hem d’atendre? Aquesta és la sensibilitat que demostra l’actual equip de govern del Consell Insular amb els malats d’alzheimer i altres trastorns cognitius de ponent?

En matèria social, també, el Partit Popular ens vol prendre el pèl als ciutadans. Fan veure que fan alguna cosa, encara que sigui en forma de taller d’unes poques hores i ja està, problemàtica aclarida. Es duen pensar els del Partit Popular que són uns mags i ho aclareixen fent màgia!

Des del grup municipal del PSM Més per Menorca pensam que el compromís social es demostra també escoltant i dialogant amb els col·lectius afectats, amb les entitats que els representen: amb el Centre d’alzheimer només van escoltar els dirigents del Partit Popular al Consell i no a l’Associació de familiars d’alzheimer; amb els ajuts socials per persones en situació de desnonament es miren els nombres i no s’adonen que potser cal posar-se en contacte amb les entitats socials implicades… Després no ens estranya que pensin que els organismes de participació ciutadana en l’àmbit social són només espais de tràmit, aquesta és la consideració cap a les entitats socials i als col·lectius als quals representen.

Des del PSM Més per Menorca entenem que el compromís del govern municipal en serveis socials, com a mínim, ha de ser d’escoltar les complicades realitats socials a les que han de fer front els distints col•lectius i a les entitats que els representen i, en la mesura del possible, donar-hi resposta. Sembla que no demanam tant!