Esmenes presentades a la moció d’educació presentada pel PSOE

A continuació detallam les 5 esmenes que des del PSM Més per Menorca (grup MÉS) presentarem a la moció d’educació presentada pel PSOE, i que avui es debatran i votaran al Parlament de les Illes Balears.

Nel

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu respecte al procés d’elaboració d’un Pacte per l’Educació de les Illes Balears que duen a terme les plataformes ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; i alhora manifesta la voluntat de participar-hi quan aquestes així ho sol·licitin per tal d’implicar a la cambra legislativa en aquest ambiciós i necessari projecte col·lectiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a retirar tots els recursos contra les sentències del TSJIB que anul·len el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents, i suspenen les ordres i instruccions del seu desenvolupament, per tal d’aportar seguretat jurídica i estabilitat pedagògica a les escoles de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reunir-se amb totes les entitats i associacions de pares i mares, estudiants, docents, sindicals, etc., i en especial amb l’Assemblea de Docents, per tal de trobar punts d’acord que millorin el sistema educatiu de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a cobrir les baixes de professors a partir del tercer dia, per tal de reduir al màxim el nombre d’hores lectives que els alumnes fan sense els seus professors de matèria.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a arxivar i anul·lar els dos expedients oberts, així com a restituir de funcions i sou, al director de l’IES Marratxí, Jaume March.