Ciutadella

Article publicat per Maria Juan Benejam al Mirador Nacionalista

Ciutadella no s’ho mereix. Cap poble es mereix tenir uns governants que aprofitin la feina institucional pel seu profit personal. Ningú es mereix tenir polítics que facin feina pel seu propi benefici  i no exclusivament pel bé de la comunitat.

Tenir un càrrec públic, fer feina per resoldre la cosa pública, fer política, en definitiva, és una de les ocupacions més dignes de les activitats humanes, ja que implica que la preocupació d’allò personal queda en segon terme  i passa a primer terme  la problemàtica col•lectiva, la planificació global, les possibles solucions que hi ha i triar la idea que es creu que és la millor. Es tracta, per tant, de deixar de pensar de manera individual per passar a pensar en el conjunt; de fer l’anàlisi només personal a fer-la col•lectiva.

Tota aquesta dignitat que té la feina política i els propis polítics queda convertida en pols i vergonya quan es converteix en un negoci que enriqueix els particulars i empobreix les institucions públiques. El que ha passat a Ciutadella i a molts altres llocs  és dolorós i trist. Ni els partits ni els ciutadans hauríem de ser gens permissius amb els corruptes, ja siguin polítics, arquitectes, promotors o de qualsevol altre ofici. Tan culpables són els que subornen com els que es deixen subornar.

No és gens estrany que molts ciutadans hagin perdut la confiança en la política i els polítics, i que passin d’anar a votar. Però el major càstig que se’ls pot donar als corruptes és  deixar-los aïllats, tot sols, sense vots.

Ciutadella té un nou equip de govern. Què esper d’aquest equip durant aquest dos anys que manquen de la present legislatura? Que facin moltes infraestructures noves? No, no hi ha ni un euro, només deutes. Sí que gestionin amb claredat i eficàcia els ingressos. Que facin moltes rodes de premsa per poder sortir als retrats? No, només les necessàries  per tenir-nos informats de com  han trobat l’Ajuntament i de què pensen fer per reconduir la greu situació actual.

El que sí esper és que em facin perdre la vergonya de ser ciutadellenca, ens tornin la dignitat com a poble i que siguin honrats, feiners, imaginatius i responsables.