Ciutadella disposarà d’un punt net per a càrrega i descàrrega per a autocaravanes

L’Ajuntament de Ciutadella ha tancat l’adquisició d’un grup tècnic per instal·lar un punt net per a càrrega i descàrrega per a autocaravanes. El contracte de subministrament ha estat adjudicat a l’empresa Narcís Puigderrajols i Marès per un import total de 12.835,68 € IVA (21%) inclòs.

La compra es va acordar a la Junta de Govern del passat 16 de desembre a proposta de la regidora delegada de Medi Ambient, i ve a donar resposta a l’augment exponencial que ha experimentat durant els darrers anys el turisme amb autocaravana o amb furgonetes modificades. Cal tenir en compte que aquests vehicles van equipats amb dipòsits d’aigües grises (de la cuina i banys) i d’aigües negres dels banys químics que duen instal·lats, i a Ciutadella no existeixen llocs habilitats per a la gestió correcta d’aquestes aigües, fet que pot provocar efectes nocius per al medi ambient, al marge d’embrutar espais públics del municipi.

És per aquest motiu que l’Ajuntament ha decidit habilitar, en un aparcament de la seva propietat ubicat al polígon industrial, un espai amb les condicions necessàries (llum, aigua i xarxa de clavegueram) per a la instal·lació d’un punt net per a autocaravanes. Amb aquest equipament, es disposarà d’un indret on aquests vehicles podran buidar directament a la xarxa de clavegueram les aigües brutes de les caravanes, netejar els WC químics i carregar aigua neta als dipòsits

Ciutadella disposarà d’un punt net per a càrrega i descàrrega per a autocaravanes