Sant Antoni 2021, Diada del Poble de Menorca (Carta Oriol Baradad)

Benvolgudes companyes, benvolguts companys,

Dia 17 de gener és la festa tradicional de Sant Antoni amb la qual recordam i celebram la incorporació de Menorca a la corona catalanoaragonesa arran dels fets de 1287. I des de l’any 1981 aquest dia també és la Diada del Poble de Menorca, una data que ha de seguir sent motiu de celebració, però també de reivindicació de la nostra identitat com a poble, la nostra llengua i la nostra cultura i el lligam que tenim amb els altres pobles de parla catalana.

Enguany la Diada del Poble de Menorca no serà com la dels últims anys degut a la covid-19 i molts dels actes festius que se celebraven no es podran dur a terme. L’experiència de tot el 2020, un any ben estrany, ens ha de servir per reflexionar sobre què volem aconseguir com a poble.

Des del PSM Més per Menorca hem de poder liderar les polítiques que han de fer que Menorca, a través del Consell Insular, tingui l’autogovern que es mereix. Ja n’hi ha prou d’acotar cap davant el centralisme del Govern Balear. Menorca no és cap sucursal de Mallorca! Ja és ben hora que ens plantem i que defensem aquella autonomia que hem volgut tenir sempre fent que el Consell Insular de Menorca sigui el veritable govern de Menorca i de tota la ciutadania menorquina.

I si he de parlar del futur de Menorca i del paper que hi ha de jugar el PSM Més per Menorca no puc passar per alt el moment polític que viu el Consell Insular amb l’aprovació inicial del Pla Territorial Insular (PTI), l’eina que ha de definir la Menorca que volem per les properes dècades. Des del PSM Més per Menorca ens hi hem de deixar la pell per tal de poder fer d’aquest document el document que determini el futur que volem per a Menorca. Hem de tenir força i hem de lluitar tot el que faci falta per poder eliminar aquelles coses que no dibuixen la Menorca que sempre hem somiat.

I en aquest moment de crisi sanitària també hem de seguir fent feina per millorar la situació de totes aquelles persones desfavorides i hem de seguir apostant per tots els serveis públics que ajuden tanta gent. En cap cas les administracions poden oblidar la ciutadania ni els serveis públics que aquestes gestionen.

Per tant, des del PSM Més per Menorca no perdrem l’esperit reivindicatiu que té la Diada del Poble de Menorca i seguirem treballant i lluitant per millorar Menorca i la vida de les menorquines i dels menorquins.

Amb el desig de poder-vos veure ben prest, rebeu una salutació cordial.

Oriol Baradad Baldomà

Coordinador del PSM Més per Menorca

 

Sant Antoni 2021, Diada del Poble de Menorca (Carta Oriol Baradad)