L’Ajuntament de Ciutadella, distingit amb l’excel·lència en inversió a l’atenció social per tercer any consecutiu

L’Ajuntament de Ciutadella ha estat distingit, per tercer any consecutiu, amb la qualificació d’excel·lència pel que fa al pressupost dedicat a serveis socials durant l’exercici 2019. La distinció ha estat atorgada per l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials d’acord amb les dades facilitades pel Ministeri d’Hisenda, i premia el de Ciutadella com un dels 34 ajuntaments de municipis espanyols de més de 20.000 habitants (del total de 384 que hi ha a l’Estat) que compleix amb els criteris d’excel·lència pel que fa a inversió en atenció social. Es tracta, a més, de l’únic consistori de les Balears que hi figura entre els distingits.

 

Si aprofundim en les dades de Ciutadella, l’Ajuntament millora en les xifres la inversió en atenció social respecte a l’exercici anterior, amb la qual cosa es consolida dins la nòmina de consistoris valorats amb l’excel·lència. Concretament, ocupa la posició número 13 del rànquing estatal, amb una inversió per habitant de 149,07 euros, davant els 143,13 euros de l’any anterior. A més, la partida representa un 13,9% del pressupost total de l’Ajuntament.

Des del consistori es valora molt positivament aquesta distinció, i considera que, més enllà de tenir en compte la inversió social que s’efectua, s’entén que també valora la qualitat de l’equip de professionals que treballen a la Regidoria d’Atenció Social, al qual s’agraeix la implicació i l’atenció en una etapa tan complexa com la que vivim.

En aquest sentit, la màxima responsable d’aquesta regidoria, Laura Anglada Seara, ha remarcat que, de cara al 2021, l’Àrea veurà incrementat el pressupost per fer front amb garanties a la crisi sanitària i econòmica que patim, i que ha fet créixer el nombre de persones vulnerables i amb necessitats.

Segons l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, els criteris d’excel·lència són el de suficiència econòmica (una despesa acreditada en serveis socials i promoció social superior a 100 € per habitant i any), el criteri d’increment econòmic (que al pressupost de l’any 2020 la despesa social per habitant no s’hagi reduït respecte a la liquidació resultant de 2019 presentada al Ministeri d’Hisenda), el criteri d’esforç inversor (que la despesa social del 2019 representi el mínim d’un 10% del pressupost total no financer de l’Ajuntament) i el criteri de transparència financera, que permeti acarar al portal de transparència del web municipal el desglossament pressupostari i el detall de la despesa imputada a aquestes partides.

 

L’Ajuntament de Ciutadella, distingit amb l’excel·lència en inversió a l’atenció social per tercer any consecutiu