Ciutadella segueix amb la millora de la xarxa de clavegueram

L’Ajuntament de Ciutadella va posar en marxa dilluns passat les obres en el clavegueram dels carrers Doctor Camps i Sant Esteve, en el que és un nou pas en la tasca de millora progressiva d’aquesta xarxa que s’està duent a terme al llarg de la present legislatura.

Cal recordar, en aquest sentit, que darrerament s’han executat obres de millora en diferents punts del municipi, posant un especial èmfasi en aquells que presentaven més deficiències i que, en conseqüència, ocasionaven més problemes. Així, abans de l’estiu passat es va actuar al carrer d’Es Palau. Durant aquest hivern, s’han dut a terme reformes al carrer Bisbe Sever, a l’avinguda Los Delfines i al carrer del Príncep, unes obres que en els dos primers casos ja han acabat i que, en aquesta darrera via, es troben en la seva recta final.

En el cas de les obres que s’han iniciat avui als carrers Doctor Camps i Sant Esteve, compten amb un pressupost de 44.636,90 € IVA (21%) inclòs i s’han adjudicat a l’empresa Obras, Asfaltos y Excavaciones, SL.

Tot plegat, com ha quedat dit, dins l’aposta de l’equip de govern de l’Ajuntament d’anar millorant la xarxa de clavegueram del municipi, i que es fa palès en la inversió realitzada. Així, en el conjunt de les obres esmentades, l’Ajuntament de Ciutadella ha destinat 176.861,54€, repartits entre les diferents actuacions.

Des de l’Ajuntament també és vol aprofitar aquestes obres per tal de fer arribar a la ciutadania un missatge de conscienciació davant la problemàtica derivada del mal reciclatge de les tovalloletes humides d’un sol ús, que es llancen al vàter de manera massiva i indiscriminada, i que acaben provocant nombrosos embussos a les canonades i a les bombes d’impulsió de la xarxa de clavegueram. El consistori recorda que aquestes tovalloletes s’han de llançar a la paperera i al contenidor de rebuig, una acció que evitaria embussos, avaries i el malbaratament d’aigua, i que a més permetria un important estalvi econòmic en reduir l’elevat cost de les reparacions.

 

Ciutadella segueix amb la millora de la xarxa de clavegueram