Contra la violència de gènere i els maltractaments

Les dades són eloqüents. 57 dones han mort enguany a Espanya a mans de les seves parelles o exparelles. 100 dones han patit agressions físiques, psicòlogiques o sexuals. L’any passat a les Illes Balears es van presentar més de 2.600 denúncies per violència masclista i enguany, el passat mes de maig ja hi havia 1.052 homes i 49 dones amb un ordre d’alunyament per maltractaments. Aquestes són només algunes xifres que exemplifiquen la negativa situació que pateix aquesta societat, tot i fer quatre anys de l’entrada en vigor de la llei integral contra la violència de gènere.

Des del PSM de Menorca expressam, una vegada més, el nostre rebuig més ferme contra aquesta xacra social que, any rera any, deixa tantes víctimes, a la vegada que consideram del tot necessari adoptar totes les mesures possibles per prevenir i reaccionar davant la violència masclista.

Som conscients que, malgrat se’n parla i es denuincia més, aquest és un un fenomen que va més enllà dels casos indiuviduals i de l’esfera privada, essent un problema social que encara reflecteix les relacions de poder històricament desiguals entre homes i dones, i en la construcció del nostre sistema social encara associat a parcel·les de poder del món masculí. Així, des del PSM de Menorca entenem que s’ha de fer un esforç molt més important, perquè aquest problema antic i arrelat a la nostre societat, surti de l’esfera privada on la violència es genera.

Les agressions de gènere constitiueixen un greu atemptat contra els drets humans, privant a qui les pateix de la seva integritat física i moral, la seva dignitat, i afectant a la llibertat i el dret a la vida. La violència de gènere constitueix un veritable obstacle en una societat democràtica on les persones haurien de viure sense por, lliures, dignament i amb igualtat.

Per aquest motiu, malgrat les institucions cada cop hi destinen més recursos econòmics i materials i malgrat existeix una llei per jutjar als agressors i protegir a les víctimes, les agressions de gènere encara generen vergonya i malestar, i sense el treball conjunt de tota la societat no s’aconseguirà posar fi a aquesta xacra social. La societat ha de prendre consciència de la importància d’anar tots a una per acabar amb la figura del maltractador, des de l’educació en valors a les escoles i en les famílies, fomentant el diàleg i la no violència, propiciant un canvi cultural basat en la igualtat, fins a les administracions, grups polítics i altres entitats. Tots junts hem de crear l’entorn adient on aquestes manifestacions violentes no hi tenguin cabuda.

A dia d’avui, tot i els avenços en el tractament integral del problema, encara s’ha de treballar molt per fer que els serveis siguin fàcilment accessibles per tothom, el que segueix provocant que moltes de les persones que pateixen maltractaments es segueixin instal·lant en l’aïllament i el patiment individual. Són necessaris més esforços en el tractament integral per prevenir, detectar, assistir i donar respostes adients i contundents a les persones que viuen aquesta situació i que en molts casos tenen dificultats per accedir a l’ajuda.

Recordar a aquelles persones que ja no hi són degut a la violència de les seves parelles i a aquelles altres que han donat la seva vida per salvar a algú d’aquests maltractaments és, avui, de justícia. Com també ho és impedir que les persones condemnades per delictes relacionats amb violència domèstica heretin el patrimoni de la seva víctima.

Per evitar aquestes situacions, el grup parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds ha presentant a la Mesa del Parlament una proposició no de llei per modificar la compilació de Dret Civil de les Illes Balears i introduir-hi la violència masclista com a causa d’indignitat successòria. L’objecte d’aquesta reforma legal és impedir que les persones condemnades per delictes relacionats amb violència domèstica heretin el patrimoni de la seva víctima. La proposta, que ja ha estat acceptada a tràmit, proposa ampliar les causes d’indignitat a “qui ha estat condemnat per sentència ferma en judici penal com a autor de delictes de lesions greus, contra la llibertat, de tortures i altres delictes contra la integritat moral o delictes contra la llibertat sexual envers el causant, el seu cònjuge, convivent en unió estable o un descendent o ascendent del causant” (de manera que també s’amplia a qualsevol tipus de relació familiar, i no només els cònjuges).

Amb aquesta mesura, des de el PSM entenem que el missatge als maltractadors és molt clar: la societat adoptarà totes les mesures al seu abast per lluitar contra la xacra de la violència masclista, a fi d’aconseguir la seva eradicació.