El PSM proposa un gran pacte per al finançament de Menorca

Preocupats per la difícil situació econòmica actual, des del PSM proposen un gran pacte per aconseguir un finançament just per Menorca en tant que “sense finançament no és possible autogovern”.

Durant la compareixença davant el mitjans de comunicació amb motiu de la festa de la Diada del Poble de Menorca, Antònia Allès, Eduard Riudavets i Joan Lluís Torres han plantejat la necessitat d’assolir un acord entre partits polítics, agents econòmics, empresarials i social en un procés de diàleg liderat pel president del Consell de Menorca amb l’objectiu de millorar el finançament de la nostra illa. “Menorca ha de ser capaç de defensar després aquest pacte davant el Govern de les Illes per aconseguir el que la nostra illa necessita, es mereix i es seu, per poder liderar polítiques que ens permetin avançar”, ha assegurat la secretària general del partit.
Amb una llei electoral del consells insulars ja aprovada, l’autogovern per Menorca està condicionat també per una nova llei de consells que es troba en fase d’esborrany i que permetrà dissenyar l’arquitectura institucional de les administracions de les Illes així com posar damunt la taula la necessitat de finançament dels ajuntaments. L’autogovern passa també per un traspàs de competències que el PSM veu amb preocupació per la lentitud en què s’està portant a terme des de l’Executiu autonòmic i per una revisió de la Llei de sistema de finançament definitiu dels consells insulars que acumula dos anys de retard tot i ser una eina imprescindible per aconseguir un Consell fort, expliquen els membres del Secretariat.

Per tant, en aquest inici del curs polític, el PSM demana al Govern autonòmic l’acompliment acurat de l’Estatut i voluntat política per resoldre totes aquestes qüestions relacionades amb l’autogovern de Menorca.