Ens adherim a la manifestació del 2 de març convocada per CCOO i UGT

El PSM-EN de Menorca s’ha adherit a la manifestació del proper 2 de març, març a les 19’30, amb sortida des de s’Esplanada de Maó,  convocada per CCOO i UGT, en tant que no comparteix la decisió unilateral adoptada pel Govern de l’Estat Espanyol en relació a l’actual Sistema de Pensions.

A la carta que la secretària general del partit, Antònia Allès, ha remès als secretaris generals dels dos sindicats, el partit mostra el desacord davant la intenció del Govern de l’Estat Espanyol de retardar l’edat de jubilació als 67 anys o allargar 10 anys el còmput de cotització per tenir dret a pensió, entre d’altres mesures que “presumptament” pretenen evitar la fallida de la Seguretat Social i de l’actual sistema de pensions.

Des del PSM-EN som conscients que les mesures socials s’han d’anar adaptant als nous temps i al model productiu i social dels territoris i creim que és necessari comptar amb un ampli consens a  l’hora de reduir o modificar les conquestes que es van assolir després de molts anys de lluites i reivindicacions en la mesura que l’Estat espanyol s’anava normalitzant, apostava per l’estat del benestar i consolidava el model democràtic. No obstant,  no tenim clar que les mesures plantejada pel Govern Central siguin les adequades per salvar el sistema de pensions ni com a política activa d’ocupació. No sembla tampoc que hagi d’afavorir que les  persones aturades o desocupades trobin feina ni possibilitar una incorporació important dels joves al mercat laboral  (es crearà més ocupació?) i així  augmentar les cotitzacions.

Des del PSM-EN dubten que la mesura plantejada pel Govern sigui l’adequada per salvar el sistema de pensions i, ni tant sol, si serà l’adequada com a política activa d’ocupació. Els nacionalistes entenen que el resultat d’aquestes polítiques del Govern central poden ser preocupants, i més en el cas de Menorca on la temporalitat i precarietat laboral són altes i les pensions estan en els darrers llocs de l’Estat Espanyol –degut a la cotització temporal, en molts casos–, i també per l’actual situació de crisi, que requereix d’un esforç en les polítiques socials.

Des del PSM-EN consideren que abans d’allargar l’edat de jubilació, més encara en professions on la salut, l’habilitat i/o l’agilitat poden ésser necessaris i determinants, hi ha altres mesures a aplicar i sobre les quals reflexionar i en les quals el PSM-EN està disposat a participar. Anàlisis que ha d’incloure des de les polítiques d’estructura, innovació i desenvolupament, que han de possibilitar i potenciar sectors econòmics que mantinguin l’ocupació durant un termini de temps ampli, i potenciar un model productiu a Menorca menys temporal i més estable; a intensificar la política d’investigació, recerca i desenvolupament;  prendre mesures en la Seguretat Social des del costat de l’ingrés i no només de la despesa; prendre mesures per evitar que molts treballadors de grans empreses creades en fons estatals o privats incentivin la prejubilació en poc més de 50 anys, perdent alhora capital humà i capital productiu; estudiar la jubilació anticipada i la possibilitat de pujar les cotitzacions socials amb una política progressista; analitzar i avaluar el model de sous vitalicis i pensions vitalícies; la modificació de la política fiscal; estudiar els casos desitjables i adequats per possibilitar l’ampliació voluntària de l’edat de jubilació; estudiar i ampliar les cotitzacions sobre les primes i bonificacions de grans executius i més en el cas en què han portat a quebrar  determinades empreses; reflexionar sobre la política de despesa de l’Estat i analitzar si les despeses com l’armament són adequades…

En definitiva, en un moment com l’actual, des del PSM no es comparteix  l’anàlisi del sistema de pensions i de la Seguretat Social deslligada de moltes altres qüestions. A més, no entenen que un tema tant sensible com aquest
–que normalment havia estat inclòs en el marc del Pacte de Toledo i que requereix una certa unanimitat–, s’hagi assolit de manera unilateralment i sense recollir el màxim consens possible.