Contra la violència de genere i els maltractaments

Fotos per nota
Les dades són eloqüents i les denunciés presentades per violència de gènere (agressions físiques, psicologies o sexuals) a les Illes segueixen en augment i, el què més preocupant és, és que una part important d’aquesta violència és exercida per persones joves amb edats inferiors a 35 anys. Què hem fet malament?

Des del PSM-EN, tot i reconèixer la importància de celebrar ahir el Dia mundial de l’eliminació de la violència de Genere (sobre les dones), considera que aquest qüestió, com altres que afecten a la llibertat i la dignitat de les persones, requereix de tothom Tolerància Zero i un esforç diari i continuat; D’altra banda, totes les fites assolides en l’avanç de la democràcia des del segle XVIII fins als nostres dies de poc serviran si no s’aconsegueix una autèntica igualtat entre sexes.

Avui, en una societat presumptament desenvolupada com la nostra, moltes dones pateixen i continuaran patint violència i discriminació.

És per això que, una vegada més, de del PSM de Menorca expressam, el nostre rebuig més ferma contra aquesta xacra social que, any rera any, deixa tantes víctimes, a la vegada que consideram del tot necessari adoptar totes les mesures possibles per prevenir i reaccionar davant la violència masclista.

Som conscients que, malgrat se’n parla i es denuncia més, aquest és un fenomen que va més enllà dels casos individuals i de l’esfera privada, essent un problema social que encara reflecteixen les relacions de poder històricament desiguals entre homes i dones i en la construcció del nostre sistema social encara associat a parcel·les de poder del món masculí. Així, des del PSM de Menorca entenem que s’ha de fer un esforç molt més important, perquè aquest problema antic i arrelat a la nostre societat, surti de l’esfera privada on la violència es gènera.

Les agressions de gènere constitiueixen un greu atemptat contra els drets humans, privant a qui les pateix de la seva integritat física i moral, la seva dignitat, i afectant a la llibertat i el dret a la vida. La violència de gènere constitueix un veritable obstacle en una societat democràtica on les persones haurien de viure sense por, lliures, dignament i amb igualtat.

Per aquest motiu, malgrat les institucions cada cop hi destinen més recursos econòmics i materials i malgrat existeix una llei per jutjar als agressors i protegir a les víctimes, perquè encara genera vergonya i malestar sense el treball conjunt de tota la societat, no s’aconseguirà posar fi a aquesta xacra social. La societat ha de prendre consciència de la importància d’anar tots a una per acabar amb la figura del maltractador, des de l’educació en valors a les escoles i en les famílies, fomentant el diàleg i la no violència, propiciant un canvi cultural basat en la igualtat, fins a les administracions, grups polítics i altres entitats, tots junts hem de crear l’entorn adient on aquestes manifestacions violentes no hi tenguin cabuda.

A dia d’avui, tot i els avanços en el tractament integral del problema, encara s’ha de treballar molt en fer que els serveis siguin fàcilment accessibles per tothom, cosa que segueix provocant que moltes de les persones que pateixen maltractaments es segueixin instal·lant en l’aïllament i el patiment individual.

Són necessaris més esforços en el tractament integral per prevenir, detectar, assistir i donar resposta adients i contundents a les persones que viuen aquesta situació i que en molts casos tenen dificultats per accedir a l’ajuda.

Recordar a aquelles persones que ja no hi són degut a la violència de les seves parelles i a aquelles altres que han donat la seva vida per salvar a algú d’aquests maltractaments és avui de justícia. Com també ho és impedir que les persones condemnades per delictes relacionats amb violència domèstica heretin el patrimoni de la seva víctima.

Cal que es posin tots i tants mitjans com sigui possible per tal d’arraconar aquesta vergonya. Sobretot és fonamental canviar la mentalitat, començant pels joves, ja que no podem permetre que una societat que ha crescut en democràcia i en un estat del benestar, amb accés universal, per exemple, a l’educació, encara perpetuï pautes d’altres temps.

 

Des de el PSM entenem que el missatge als mal tractadors és molt clar: la societat adoptarà totes les mesures al seu abast per lluitar contra la xacra de la violència masclista, a fi d’aconseguir la seva eradicació. Quan s’atempta contra una dóna s’atempta a la llibertat!!!