De grans projectes per Ciutadella a grans empastes? (II)

APORVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL

El PP de Ciutadella diu que no entén per què el PSM Més per Menorca va votar en contra la modificació puntual del Pla Especial del Nucli Històric i Artístic (PECHA) que es va sotmetre a aprovació en el darrer plenari. El PP també afirma que el PSM està en contra de permetre l’ús hoteler a totes les edificacions del grup 5 i que també està en contra del turisme. Cosa ben falsa. Una vegada més el PP tergiversa. Com també deia, per exemple, que estàvem en contra del turisme de creuers, i enguany, justament, hi ha més creuers que en els darrers anys de govern del PP. Però ho explicam.

Ara, com fa dos anys, el PSM Més per Menorca es va posicionar en contra de la modificació del PECHA per entendre que era un canvi més, de tot un munt de canvis que s’hi ha fet, que finalment l’acaben desvirtuant, i que no obeïa a una visió global i planificada sobre el model de Ciutadella, i que sense l’oportuna discussió, no quedava gens clar que respongués a un interès generalitzat. O sigui, enteníem, en aquell moment, i entenem, ara, que la modificació puntual del PECHA ha de ser amb criteri, revisada amb sentit comú i per a l’interès general. I la proposta del PP no anava en aquesta direcció, si més no, no ha contemplat mai la visió i l’opinió dels sectors i agents afectats/implicats.

Diu el PP que és una mesura beneficiosa per al poble. Què entén el PP per poble? Quin és el model de Ciutadella? A quins interessos ha d’estar subjecte? Als interessos dels propietaris? Dels particulars? Del sector turístic? En aquest canvi puntual del PECHA, segons el nostre parer, no s’ha tingut en compte l’opinió dels vesins, ni dels comerciants… Amb aquest canvi no s’ha debatut sobre quin model de nucli antic volem. És per açò que la forma en què s’ha dut a terme aquesta proposta no ens satisfà ni ens convenç i d’aquí el vot contrari al procediment i a la precipitació.

El PSM Més per Menorca sí que està a favor de la revisió del PECHA, i tant!, però el volem encaminar amb la veu i l’opinió de les parts i dels sectors implicats, amb la veu de tothom perquè és aquesta la forma que tenim d’entendre el progrés de la nostra ciutat: la participació i el consens. Segons el nostre parer, no tot val en nom del turisme, no ha de valer qualsevol cosa en nom del turisme, o en nom del progrés, o en nom de l’esport, o en nom del que sigui. Avui tenim tants i tants d’exemples de coses que s’han fet en nom del progrés o del turisme, o de… que simplement responien a interessos particulars i conjunturals, i que avui estan en desús, no es poden obrir o no es poden mantenir i avui hipotequen les arques de molts de municipis.

També ens satisfà que ara el PP cregui amb la bona feina del funcionaris, perquè en altres èpoques, quan ha governant, no ha fet gaire cas del criteri i de les directrius dels tècnics municipals, actuacions que han portat alguns dels seus polítics als jutjats. Pel que fa a açò, el PP menteix quan afirma que hem volgut “obstaculitzar voluntàriament els expedients que es tramiten i no hi estam d’acord…”. Una vegada més el PP tergiversa les coses i pretén confondre l’opinió pública. Si fos així, el regidor de torn no haguera dut la proposta de modificació al Ple, fet que evidencia que no obstaculitza res i que opta per la voluntat majoritària de l’equip de Govern i per complir amb els acords de governabilitat pactats. Ho vam anunciar el primer dia de mandat i vam dir que volíem canviar la manera de governar, que crèiem en una democràcia plural, i així ho complim. Som un grup format per tres partits, però ens consideram un únic equip i la voluntat majoritària és la que tira endavant. Si el consistori majoritàriament creu en una proposta, com vam dir, mai l’obstaculitzarem per mor que ostentem la batllia. I així ho hem fet en aquest procediment, com també ho hem fet en d’altres. Tot açò a pesar que no estigui d’acord amb el procediment iniciat. És més, el regidor proposant s’absté a la votació per coherència amb el càrrec executiu que ocupa i per coherència amb el partit que representa. I en temes de coherència és lògic que el PP no ho entengui.

Grup Municipal del PSM Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella