Decret turístic: demanam al president Tadeo que convoqui un Ple Extraordinari per articular un front comú menorquí de les forces polítiques per plantar cara a una intromissió il·legal inacceptable del

El PSM Més per Menorca demana al President del Consell Insular de Menorca, Santiago Tadeo, que convoqui, de forma urgent, un Ple extraordinari que permeti articular un front comú de les forces polítiques per plantar cara al que consideram una intromissió il·legal i inacceptable del Govern Balear en les competències del Consell Insular de Menorca amb l’esborrany de decret que desenvolupa la Llei Turística.

Jaén, Martínez, Tadeo i Cabrera al CIMe.

Com ja vam dir, el Decret sostreu de forma il·legal al consells insulars la capacitat reglamentària sobre les competències pròpies. I concretament, en el cas de la Llei Turística, pretén reglamentar l’Ordenació turística, una competència i una capacitat normativa que correspon als consells.

El PSM Més per Menorca va demanar al President Tadeo que defensàs les competències i la capacitat reglamentària del Consell, d’acord amb l’Estatut, cosa que va manifestar que faria presentant al·legacions a l’esborrany de Decret.

Tanmateix, en aquests moments, i a la vista del poc respecte del Govern Balear pels consells insulars i, a Menorca, pels seus propis companys de partit, encapçalats pel President Tadeo, pensam que el PP no pot actuar en solitari i que és necessària la unió de les forces polítiques menorquines per evidenciar el rebuig total i absolut al que consideram una burla a l’empresariat turístic i a la societat en general de Menorca, perquè després de modificar la Llei Turística, de presentar un reglament que desenvolupa l’habitatge turístic, ara ens diu que no, que els consells no poden reglamentar.

Per això, estam convençuts que el missatge que ha d’enviar Menorca a Bauzá ha de ser clar i contundent i ha de partir de la unió d’equip de govern i oposició. En conseqüència, en el Ple, el PSM Més per Menorca donarà suport a les al•legacions de l’equip de govern del PP en la defensa de les competències del Consell i, a més, proposarem que, de ser ignorades, es denunciïn els fets davant la justícia.

Com afirma Maite Salord, “sabem que el PSM Més per Menorca no té capacitat per convocar un Ple extraordinari però el President Tadeo sí, i ens sembla que el tema és prou greu per merèixer ser tractat en un Ple del màxim òrgan de govern de l’illa. A més, li oferim tot el nostre suport en la defensa de les competències de la institució insular i dels interessos de tots els menorquins. Per això, esperam la seva convocatòria perquè Bauzá entengui, d’una vegada, que no pot actuar amb la prepotència que el caracteritza, passant per damunt de la llei i dels drets de tots els menorquins.”