Defensam els interessos dels consumidors de Balears i denunciam Repsol, Cepsa i BP

Els diputats del Grup MÉS presenten la denúncia contra les operadores petrolíferes davant la Comissió Nacional de la Competència perquè investigui per què el preu del gasoil a les nostres illes és el més car de l’Estat

El Grup Parlamentari MÉS ha presentat avui una denúncia davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sol·licitant que obri un expedient i investigui si les operadores petrolíferes REPSOL, CEPSA i BRITISH PETROLEUM, han concertat les seves actuacions en matèria de preus i en cas que així sigui, imposin les sancions pecuniàries i de comportament que escaiguin.

Gasolina

Hi ha dades objectives que apunten cap a aquesta concertació de preus, com és el fet que sols a Balears se paga encara més d’un euro per gasoil, quan a al resta de l’Estat no és així. Així els preus van des del 0,82€ a Canàries i 0,92€ a Múrcia a 1€ a Andalusia, mentre que a Balears l’estació que ofereix el preu més barat és 1,11€, molt per damunt la mitja estatal. Les Illes Balears constitueixen una excepció a Espanya, ja que és l’únic lloc a on no es pot aconseguir gasoil per un euro o menys.

També Balears és a on costa més la benzina. El preu de 60 litres de benzina 95, inclòs imposts, puja a 87,5€, la qual cosa suposa 4,4€ més que la mitja estatal.

La conclusió és que els consumidors de les Illes Balears són els únics que no s’estan beneficiant de la baixada de crus que s’ha produït les darreres setmanes.

El diputat Nel Martí explica: “Aquestes pràctiques contràries a la competència són clarament perjudicials pels consumidors i per l’economia balear en general, ja que encareix tots els productes i serveis, en la mida que els carburants fòssils constitueixen la principal i quasi única font d’energia pel transport. Aquesta situació suposa un greu perjudici pels ciutadans balears”.

El Grup MÉS actua davant la passivitat del Govern

El Grup MÉS lamenta la passivitat del Govern en aquesta matèria. “Efectivament, tot i que des de fa dies els mitjans de comunicació han deixat constància d’una situació que pateixen tots els ciutadans balears i que des del Grup MÉS li hem demanat que actuï i presenti una denúncia davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, no ha fet res”, explica Mas.

Des del Grup MÉS assenyalen que l’actitud passiva del Govern balear contrasta amb la decidida actuació que tingué la Xunta de Galícia, governada pel PP, davant una situació similar el 2011, quan va presentar una demanda a la Comissió Nacional de la Competència (organisme anterior) perquè procedís a investigar les operadores petrolíferes, la qual cosa va fer. Es més, enguany mateix la Xunta ha presentat una bateria de mesures per facilitar la competència i la baixada de preus de crus (incitar per tal que finalitzi l’expedient obert, la implementació d’estacions de servei de low cost i pressionar a les pròpies petrolieres per tal que baixin preus).

Davant la passivitat del Govern, el Grup MÉS ha decidit actuar i presentar denúncia davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per tal que investigui si s’ha produït pràctiques contràries a la competència.

Per últim, des del Grup MÉS recorden que aquesta situació seria evitable o el seu impacte més reduït, si s’hagués aprovat el nou Règim Econòmic Balear previst a la reforma estatutària del 2007 i que havia d’entrar en vigència dia 1 de març de 2014 i que el Govern balear i el Govern espanyol, ambdós del mateix partit (PP), han incomplit greument.