El PSM Més per Menorca ha presentat una iniciativa per a garantir l’entrega postal porta a porta a la majoria d’urbanitzacions de Menorca

El Reglament de Prestació dels Serveis postals, aprovat mitjançant Reial Decret 1829/1999 i desenvolupat amb el Reial Decret 503/2007, introdueix la figura dels “entorns especials” per a les urbanitzacions que compleixen dos d’aquests tres condicionants:

correus

– Un nombre d’habitants censats per hectàrea igual o superior a 25;

– Un nombre de vivendes o locals per hectàrea igual o superior a 10;

– Un nombre d’enviaments ordinaris que no supera els 5.

Aquesta novetat legislativa fa que urbanitzacions que fins ara havien rebut el correu de forma individual i personalitzada, ara, poden ser considerats “entorn especial” i veure com l’entrega d’enviaments postals ordinaris es fa mitjançant bústies pluridomiciliàries. De fet, aquesta situació ja afecta a urbanitzacions d’Es Castell com Trebalúger, Cala Sant Esteve, Sínia d’en Riera, Toraixa i Biniarroca; de Sant Lluís com Cala Torret, Biniancolla o Binibèquer, o de Ciutadella com Cala en Blanes, Cales Piques, Los Delfines, Torre del Ram, Cap d’Artrutx, Cala en Bosc i Son Xoriguer. En qualsevol cas, l’aplicació del Reglament i els nous condicionants arribaran a afectar molt prest a les urbanitzacions de la resta de municipis.

Alguns municipis, com Es Castell i Ciutadella han presentat recursos davant la Comissió de Competència per considerar que la decisió de Correus d’aplicar l'”entorn especial” a alguna de les seves urbanitzacions no era pertinent o no es complien els condicionants prevists.

En qualsevol cas, el PSM Més per Menorca considera que el mecanisme més adequat per a garantir l’entrega postal ordinària porta a porta és modificar el Reglament Postal i flexibilitar els condicionants de tal manera que només afectin a nuclis urbanístics molt dispersos, poc poblats i/o sense un caràcter residencial.

Per aquest motiu, Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca ha presentat dues esmenes per a garantir l’entrega postal porta a porta a les urbanitzacions menorquines.

La primera és específica de Ciutadella, i pretén donar suport al recurs presentat per l’Ajuntament d’aquest municipi a la Comissió de Competència, per considerar que la decisió de Correus no compleix amb el Reial Decret i el Reglament Postal. La portaveu del PSM a l’Ajuntament de Ciutadella, Joana Gomila, creu que el Consistori té l’obligació de defensar als milers de veïns del municipi que viuen a alguna de les seves urbanitzacions i que ara es veuen afectats per una decisió presa des de Madrid sense l’opinió dels municipis afectats.

La segona esmena és general i insta a l’Estat a modificar el Reglament Postal que implanta la bústia pluridomiciliària a la majoria d’urbanitzacions de Menorca.

El text de les esmentades propostes de resolució, que es debatran i votaran dimecres que ve dia 18 de febrer a la Comissió Permanent d’Assumptes Institucionals, és el següent:

El Parlament de les Illes Balears insta la Societat Estatal de Correus i Telègrafs a restablir el servei ordinari porta a porta a les urbanitzacions contínues de Cala en Blanes, Calespiques, Los Delfines i Torre del Ram, i Cap d’Artrutx, Cala en Bosc i Son Xoriguer, en no concórrer en aquests urbanitzacions la consideració d’entorns especials.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a modificar el Reglament de Prestació dels Serveis Postals, aprovat mitjançant Reial Decret 1829/1999, per tal de flexibilitzar els criteris dels anomenats “entorns especials” aplicables a les urbanitzacions, que preveuen que l’entrega d’enviaments postals ordinaris es pugui fer mitjançant bústies pluridomiciliàries. Aquesta flexibilitat ha d’incloure tant l’acord prescriptiu de l’ajuntament del municipi afectat, com la modificació dels condicionants establerts a l’article 37.4.c) del Reial Decret 1829/1999, en els següents termes: 1) modificar el condicionant primer, passant de 25 a 15 el nombre d’habitants censats per hectàrea; 2) modificar el condicionant segon, passant de 10 a 5 el nombre de vivendes o locals per hectàrea; i 3) eliminar el condicionant tercer.