El PP i la mala utilització de les dades del PIC

El PP confon els ciutadans amb les dades que dóna del Pla Insular de Cooperació, mesclant, a conveniència, quantitats previstes i executades

Quan es va aprovar el Pressupost del CIM del 2015, la portaveu del PSM Més per Menorca va expressar, durant la seva intervenció, la satisfacció que el PP recuperàs partides que havien desaparegut en anteriors pressuposts, tot i que lamentàs que era una decisió que s’havia de valorar, sobretot, en clau electoralista. El Pla Insular de Cooperació era una d’aquestes partides i el temps ens ha acabat donat la raó.

Així, si s’observa el quadre d’inversions del PIC dels darrers anys que l’equip de govern del PP ha escampat a través de tots els mitjans possibles, els ciutadans s’enduen la impressió que, efectivament, l’augment de la partida és espectacular. Ara bé: hi ha trampa. La trampa és que es mesclen quantitats previstes –el 2’5 M€ del 2015- amb quantitats executades els altres anys i no les pressupostades.

Per tant, amb la intenció que la comparativa que es fa correspongui tota als paràmetres del 2015 (quantitat pressupostada), convé saber (veure quadre adjunt) el que havia previst als pressuposts anterior el PP per veure que:

1- El PP, donant només les dades d’aportacions del CIM, obvia que, fins al 2010, l’administració central i autonòmica contribuïen al PIC, cosa que ara no es fa i que, per tant, les quantitats invertides (sumant CIM més altres administracions), és molt superior a les que ells diuen.

2- Al Pressupost del 2014 hi havia 0€ per al PIC (tot i que s’acabàs executant una partida de 450.000€, segons va dir al Ple de dia 16 de febrer de 2015, el Conseller de Cooperació Local), per, al cap d’un any (electoral), posar la quantitat més alta.

3- Com es pot veure si es comparen els dos gràfics, les diferències entre les quantitats pressupostades pel PP i les executades són molt importants i, excepte el 2014, sempre davallant la quantitat prevista. Per exemple: 2012, es van preveure 940.000€ i se’n van executar, només, 300.000€; 2013, es van preveure 1.250.000€ i se’n van executar 990.000€.

4- Per tant, fins d’aquí a un any no sabrem si la quantitat de 2,5M€ serà real o no, tot i ara l’esbombin com si ja fos una realitat.

Com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, “sempre hem defensat la importància del PIC perquè és una manera d’ajudar els ajuntaments, l’administració més propera al ciutadà i la que acaba assumint competències d’altres, a fer inversions necessàries als municipis i perquè és una manera de donar feina a petites i mitjanes empreses de l’illa. Ara bé, el que no podem admetre és que el PP mescli dades a conveniència i que confongui els ciutadans com ho fa amb una finalitat purament electoralista.”

Gràfic que ha facilitat l’equip de govern del PP al Consell Insular de Menorca.

pic

Gràfic dels pressupostos que estan extretes del capítol 7625200 dels pressupostos dels diferents anys que es poden consultar al web del Consell Insular de Menorca.

PIC pressuostos