Demanam que el President Tadeo convoqui el Consell Econòmic i Social per estudiar les conseqüències de la privatització d’AENA

Demanam que el President Tadeo convoqui el Consell Econòmic i Social per estudiar les conseqüències de la privatització d’AENA i planificar les actuacions a fer, juntament amb empresaris i sindicats

El desembre del 2013 el Consell Insular de Menorca, a instàncies d’una moció presentada pel PSM Més per Menorca, es va posicionar de forma unànime contra la privatització d’AENA. Concretament, a la resolució aprovada s’instava “el Ministeri de Foment a no dur a terme la privatització d’AENA per les repercussions negatives que tindria en la gestió de l’aeroport de Menorca: perdre el control sobre la funció bàsica de servei públic, pèrdua de llocs de treball i gestió al marge del projecte territorial de l’illa i de la seva estratègia turística”.

Aeroport de Menorca

Ara, davant l’anunci fet per la Ministra de Foment sobre l’inici del procés de privatització del 49% d’AENA Aeroports demanam al president Tadeo que convoqui el Consell Econòmic i Social per estudiar les conseqüències de la privatització d’AENA i planificar les actuacions a fer, juntament amb empresaris i sindicats.

Hem de recordar que, ja a instàncies del PSM Més per Menorca, ja es va reunir, fa uns mesos,  el CES amb el Conseller d’Economia del Govern Balear per tal de poder fer una primera anàlisi conjunta de l’esborrany del Pla d’Ocupació de les Illes Balears. Així, i ja que el Consell Insular de Menorca compta amb un òrgan de participació com el Consell Econòmic i Social que hauria de ser una mesa permanent, àgil i eficaç per reaccionar amb iniciatives i actuacions dirigides a protegir i impulsar els nostres sectors productius i al qual sempre hem considerat que no se li dóna la projecció i la importància que hauria de tenir, demanarem que es convoqui ara per analitzar i valorar la privatització d’AENA perquè ens sembla un tema de vital importància per a la nostra illa..

Ja hem advertit, en diferents ocasions, que la privatització d’AENA suposaria una molt mala notícia per molts de motius:

1- Se segueix desmuntant el sector públic i, en aquest cas, tal i com han fet veure els sindicats, desmunten un ens que funciona, que s’autofinança amb la seva activitat, en què el personal només suposa un 12% del cost total, que mou un 7% del PIB de l’Estat i que, només a Balears, del 2000 al 2010, ha invertit prop de 848 M€.

2- Tira per terra els pilars més bàsics del que hauria de ser,  al nostre parer, la gestió aeroportuària. Primer, suposa perdre el control sobre la funció bàsica de servei públic, fonamental per a unes infraestructures estratègiques com aquestes.

3- Suposa renunciar a una demanda històrica de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ratificada reiterades vegades pel Parlament de les Illes Balears, la cogestió aeroportuària. Açò és, la gestió individualitzada de cada aeroport, amb la participació de les institucions balears, consells i ajuntaments, i la societat civil. La cogestió és -o era- una model de consens a les Illes, tot i que el PSM Més per Menorca aposta clarament per la gestió autonòmica dels aeroports.

4- La privatització de la gestió de l’aeroport de Menorca, dins el gruix d’AENA pot suposar perdre llocs de treball, en un moment de crisi, com l’actual, i sense cap sentit, com ja hem argumentat. Segons dades de CCOO, a Menorca hi ha 87 empreses lligades a AENA i es generen 1512 llocs de feina directes, sense comptar els indirectes.

5- Suposaria gestionar l’aeroport al marge del projecte de territorial de l’illa i de la seva estratègia turística, fet que ja ha estat criticat pel sector o per la Cambra de Comerç de Mallorca.

Tal i com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, “durant el debat del Ple en què vam presentar la moció, el conseller Alejandre va manifestar els dubtes que, finalment, el govern de Rajoy acabàs duent a terme aquesta privatització i ja vam advertir que potser no era imminent,  però sí que era ben cert que el PP la tenia entre cella i cella. Només un exemple: dia 26 de novembre, el president d’AENA va dir que la privatització era una decisió del Govern que, “encara no s’ha produït” però considerava que l’ens es troba en un estat “susceptible” de permetre l’accés a capital privat. Un eufemisme per dir que era a punt per a la privatització. Per desgràcia, el temps ens ha donat la raó i és fonamental que el CIM, amb Tadeo al capdavant, actuï. De moment, s’ha de convocar el CES per planificar les actuacions a fer. Consideram que és molt important que, des de Menorca, surti una única veu en la defensa dels interessos econòmics i socials de l’illa”.