Demanam que la Conselleria d’Educació reconegui els seus errors en l’obertura de l’expedient als tres directors de Maó i els tanqui d’una vegada

Un any després, la Conselleria d’Educació encara no ha tancat els expedients als tres directors de Maó

Demanam que la Conselleria d’Educació reconegui els seus errors en l’obertura de l’expedient als tres directors de Maó i els tanqui d’una vegada

L’obertura dels tres expedients als directors de Maó va ser absolutament arbitrària, i sense complir amb les garanties legals prèvies per a l’inici de qualsevol expedient disciplinari. En aquest sentit, reiteram la nostra convicció que tot el procés és nul i que la consellera Camps va actuar conscientment al marge de la llei.

directors

Els tres expedients oberts a Menorca són expedients polítics, que pretenen reprimir i castigar qualsevol actuació discrepant amb la política del Govern. El procediment sancionador aplicat als directors de Maó suposa un acte abusiu, per la desproporcionalitat (es demanen entre 10 i 15 dies de sanció, quan van fer mesos de suspensió com a directors) i per l’inconsistent fonament dels fets al·legats.

Per al PSM Més per Menorca l’única resolució vàlida als expedients de Maó era, i és, la seva anul·lació. Tanmateix, en aquests moment, demanam que, com a mínim, es tanquin els expedients. És absolutament inacceptable l’argument al·legat per la consellera per fonamentar els expedients als directors de Maó: la no posada a votació o el vot negatiu a la proposta de TIL de la Conselleria. Els directors van actuar d’acord amb les seves funcions, traslladant a l’òrgan competent -el consell escolar- el debat i la votació del projecte lingüístic, i d’acord amb la legislació vigent. I van votar tal com els obliga la llei de funció pública i l’estatut bàsic de l’empleat públic, amb independència, neutralitat i professionalitat. Afirmar el contrari, com fa la Conselleria d’Educació quan argumenta que els directors van votar en contra del TIL, és una autèntica aberració legal i educativa. Els professors han d’actuar amb independència, regits per criteris professionals, dins l’àmbit de la llei; i mai per directrius polítiques de ningú. I açò és el que pretén la consellera Camps amb aquests expedients: dirigir la veu i el vot dels directors i dels docents.

La Conselleria d’Educació, els diputats del PP i entitats afins que s’han posat al seu servei per atacar els docents acumulen cops judicials que evidencien que han actuat de manera absolutament irresponsable:

1. S’han declarat il·legals els serveis mínims durant la vaga ja que vulneren el dret de vaga.

2. S’ha arxivat la denúncia per part d’una entitat contra la caixa de resistència OCB.

3. L’Audiència Provincial ha admès a tràmit l’apel•lació de la querella d’un grup de docents contra un diputat Antoni Camps, després d’haver estat rebutjada pel Jutjat de 1a Instància.

4. El Tribunal Superior de Justícia ha admès a tràmit el recurs de pares i mares d’alumnes contra l’Ordre TIL.

Com diu Maite Salord, portaveu del PSM Més per Menorca al Consell Insular, “l’actitud del PP amb el món educatiu ha estat d’una irresponsabilitat tan grossa que la pagarem, tots, durant anys: la crispació social i, per tant, també política que han provocat és imperdonable. Qualcú amb seny dins el PP hauria hagut de plantar cara a aquestes actuacions que tant de mal han fet a la societat. El fet que sortissin 100.000 persones al carrer evidencia la gravetat de l’actuació del PP.”