Demanarem que el ple del Consell Insular de Menorca aprovi donar informació anual, a través de la pàgina web corporativa, dels contractes menors de 18.000€

També consideram que s’haurien de fer públiques les despeses de publicitat i propaganda dels diferents departaments

En el proper Ple del Consell Insular de Menorca, la portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, presentarà una proposta d’acord perquè es publiquin, anualment, a la pàgina web corporativa, la relació dels contractes menors superiors a 3.000 euros i fins a 18.000€ (sense IVA), amb indicació de l’adjudicatari i de l’import; així com la llista de despeses, relacionades per departaments, de publicitat i propaganda en tots els mitjans de comunicació, incloent-hi l’import de la despesa total en cada mitjà.

Aquesta proposta pretén que la institució faci una passa més perquè els ciutadans coneguin de primera mà quina és la gestió que es fa dels recursos de tots i si aquesta gestió respon, realment, a un criteri d’eficiència i de priorització de les actuacions segons les línies marcades des de l’equip de govern.

En aquest sentit, hem de recordar que, des del setembre de 2013, la web del Consell de Menorca compta, dins el departament de Participació Ciutadana, amb un nou apartat anomenat “Transparència” des d’on s’ofereix als ciutadans accés a informacions econòmiques.

El PSM Més per Menorca valora de forma molt positiva aquesta iniciativa i comparteix els seus objectius de transparència perquè és evident que crear espais que reforcin l’exercici d’una gestió clara i propera al ciutadà és la millor manera de reforçar el sistema democràtic en un moment en què, per desgràcia, els casos de corrupció l’han debilitat de forma evident.

És per això que demanam que també s’incloguin els contractes menors de cada departament perquè es tracta d’una forma de contractació molt habitual que els ciutadans també han de conèixer. D’altra banda, consideram que també és important fer públiques les despeses de publicitat i propaganda de cada departament si realment aconseguir el màxim de transparència és l’objectiu.

Com diu Maite Salord, “esperam que el PP doni suport a la proposta perquè no fa més que continuar i reforçar el camí de la transparència que l’equip de govern del CIM ha iniciat. Els ciutadans esperen dels governants la màxima transparència en la gestió dels doblers públics i això és el que hem d’oferir-los si volem tenir la seva confiança”.