És inacceptable que, amb 134.000 aturats, el Govern dediqui recursos a perseguir els llaços

Des del PSM Més per Menorca consideram que la prioritat del Govern de Bauzà hauria de ser la de crear llocs de feina i no la de perseguir llaços. Nel Martí, diputat de la formació menorquinista després de conèixer les darreres dades de l’EPA considera “inacceptable” que “mentre hi ha 134.600 persones aturades en aquest país, el president Bauzá dediqui recursos econòmics i humans a perseguir els llaços a les escoles”.

Segons Martí, “una taxa d’atur del 22,91% i una població aturada de 134.600 persones en acabar l’any 2013 (134.975 de mitjana durant tot l’any) hauria de ser la màxima prioritat del Govern. Però la realitat és que el PP únicament fa retòrica entorn de aquest problema: no sabem res del Pla d’Ocupació; el Govern renuncia a qualsevol política en matèria d’indústria (el tancament de la planta embotelladora de Coca Cola a Mallora n’és el darrer exemple); i la política turística es basa en creixements d’arribades però amb insignificants creixements d’ocupació. Tot això palesa el fracàs clar del Govern Bauzá”.

Les dades de l’EPA assenyalen que les Illes Balears lideren el rànquing de comunitats autònomes en la pèrdua d’ocupació en el quart trimestre consecutiu. La baixada de 61.900 persones ocupades (-12,02 %) i l’augment de 29.100 persones aturades (+27,54%) és la prova d’un altre fracàs del PP: la persistència d’un mercat laboral fortament estacional.

Des de la formació menorquinista consideram que la variació anual del +0,88% de la població ocupada està lligada a la degradació de les condicions laborals. Des del PSM Més per Menorca consideram especialment preocupant el resultat de la població ocupada a jornada parcial (65.875 de mitjana durant l’any 2013) i de les persones assalariares amb contractes temporals que frega el 30% del total.

Segons la consellera Maite Salord, “els governs del PP ens duen cap a una societat de subsistència, amb poc temps de treball i sous molt baixos. Les dades confirmen que les polítiques econòmiques dels governs del PP no suposen una solució per garantir una vida digna als ciutadans, ja que en aquests moments tenir una feina no garanteix una mínima dignitat en les condicions de vida, ja que l’actual política econòmica i laboral del PP, en la que augmenten els llocs de treball amb poc temps i sous baixos, condueix a una societat de subsistència”.

Des del PSM Més per Menorca consideram que els ciutadans no ens podem conformar amb aquesta situació que s’està generant, per això creiem que s’han d’aplicar polítiques de redistribució de la riquesa i compensar les desigualtats socials que existeixen. Cal recordar que Un informe d’Intermón Oxfam denuncia que les 85 persones més riques del món acumulen tot el capital que té la meitat més pobra de la Humanitat. Des de la formació menorquinista entenem que no pot ser tolerat que els rics cada dia siguin més rics i els pobres cada dia més pobres, per això, des també rebutjam les declaracions dels representants de la patronal en què afirmaven que “és millor ser pobres que pobres del tot”.

Pel que fa a la variació en relació al mateix trimestre de l’any anterior de població aturada (baixada de 9.500 persones, és a dir un -6,58%) està lligada a la baixada de la població activa que ho fa en un total de 5.600 persones. Cada cop hi ha menys gent que confia trobar feina a les Illes i, per tant, emigren.

Una altra dada que des del PSM Més per Menorca consideram particularment preocupant és el percentatge de famílies que tenen tots els seus membres actius a l’atur. En el quart trimestre de 2013 aquest percentatge suposa el 12,45% un valor superior al de l’any 2012, que aquest percentatge era del 11,86%.