L’esperit dels expedients als directors de Maó i de Marratxí i l’esperit de la llei de símbols és el mateix: coartar la llibertat d’expressió quan aquesta no està al servei del PP

Arran de la proposta de resolució als expedients oberts als tres directors d’instituts de Maó feta pública avui, el PSM Més per Menorca expressa que:

  1. L’obertura dels tres expedients als directors de Maó va ser absolutament arbitrària, i sense complir amb les garanties legals prèvies per a l’inici de qualsevol expedient disciplinari. En aquest sentit, els menorquinistes reiteren la seva convicció de què tot el procés és nul, i de què la consellera Camps va actuar conscientment al marge de la llei, és a dir que va prevaricar.
  2. Els tres expedients oberts a Menorca, com també l’obert al director de l’Institut de Marratxí, són expedients polítics, que pretenen reprimir i castigar qualsevol actuació discrepant amb la política del Govern.
  3. El procediment sancionador aplicat als directors de Maó suposa un acte abusiu, per la desproporcionalitat (ara mateix es demanen entre 10 i 15 dies de sanció, quan ja fa 6 mesos de suspensió com a directors) i pel inconsistent fonament dels fets al·legats.
  4. Per al PSM Més per Menorca la única resolució vàlida als expedients de Maó era, i és, la seva anul·lació i restitució de sou i funcions als afectats.
  5. És absolutament inacceptable l’argument al·legat per la consellera per a fonamentar els expedients als directors de Maó: la no posada a votació o el vot negatiu a la proposta de TIL de la Conselleria. Els directors van actuar d’acord amb les seves funcions, traslladant a l’òrgan competent -el consell escolar- el debat i la votació del projecte lingüístic, i d’acord amb la legislació vigent. I van votar tal com els obliga la llei de funció pública i l’estatut bàsic de l’empleat públic, amb independència, neutralitat i professionalitat. Afirmar el contrari, com fa la Conselleria d’Educació quan argumenta que els directors van votar en contra del TIL, és una autèntica aberració legal i educativa. Els professors han d’actuar amb independència, regits per criteris professionals, dins l’àmbit de la llei; i mai per directrius polítiques de ningú. I açò és el que pretén la consellera Camps amb aquests expedients: dirigir la veu i el vot dels directors i dels docents.