Demanarem que es convoqui el Consell Econòmic i Social de Menorca perquè pugui estudiar i fer aportacions a l’esborrany del Pla d’Ocupació de les Illes Balears

Els agents econòmics de Menorca han de fer sentir la seva veu en un tema com el de l’ocupació que presenta dades tant preocupants a l’illa

En el pròxim Ple del CIM el PSM Més per Menorca presentarà una proposta d’acord en què instarà el President del Consell Econòmic i Social, Santiago Tadeo, a convocar-lo de forma urgent per tal de poder estudiar l’esborrany del Pla d’Ocupació de les Illes Balears i fer les aportacions que consideri oportunes.

En aquest sentit, hem de recordar que el passat mes de novembre el Govern Balear va presentar l’esborrany del Pla d’Ocupació de les Illes Balears, fet amb l’objectiu de millorar i augmentar la generació i qualitat de l’ocupació a les Illes, així com promoure la igualtat d’oportunitats o fomentar l’esperit innovador.

Aquest Pla s’ha presentat davant la Mesa Social Tripartida amb l’objectiu que els agents socials l’analitzin i puguin fer les aportacions de millora que considerin oportunes. Tanmateix, consideram que és fonamental que, des de Menorca, es pugui participar, també, en la redacció d’aquest Pla ja que el tema que planteja –el de l’ocupació- presenta dades molt preocupants a la nostra illa. Per això, consideram que és imprescindible que el Consell jugui un paper actiu, aglutinador i dinamitzador en uns moments tan difícils a nivell econòmic i social.

Així, i ja que el Consell Insular de Menorca compta amb un òrgan de participació com el Consell Econòmic i Social que hauria de ser una mesa permanent, àgil i eficaç per reaccionar amb iniciatives i actuacions dirigides a protegir i impulsar els nostres sectors productius i al qual sempre hem considerat que no se li dóna la projecció i la importància que hauria de tenir, demanarem que es convoqui per analitzar i valorar l’esborrany de Pla d’Ocupació de les Illes Balears.

El PSM Més per Menorca no comparteix la diagnosi del Pla perquè no es pot lligar la baixada de l’atur registrat amb una millora del mercat de treball i, molt manco, amb creació d’ocupació. No es pot lligar un resultat positiu en afiliacions a la Seguretat Social a una frenada en la destrucció d’ocupació, ni molt manco amb la creació de llocs de treball. Qualsevol anàlisi comparativa de les afiliacions a la Seguretat Social s’ha de fer tenint en compte el creixement, en els darrers anys, de les afiliacions a temps parcial. I si erram en el diagnòstic, difícilment encertarem a l’hora de plantejar propostes de millora.

Com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, “el tema de l’ocupació és, avui, una de les màximes preocupacions dels ciutadans perquè no podem oblidar que les xifres d’atur són demolidores. D’altra banda, el Consell Econòmic i Social de Menorca és un òrgan de participació ja creat i amb unes dinàmiques que permeten, d’una forma àgil i organitzada, poder fer la revisió d’aquest Pla d’Ocupació de les Illes Balears.”