Demanem que es continuï il·luminant la façana de l'Ajuntament en dies significatius, a petició de les entitats i associacions.

Demanem que es continuï il·luminant la façana de l'Ajuntament en dies significatius, a petició de les entitats i associacions.

El grup municipal PSM Més per Menorca presenta una moció al plenari del mes de novembre referent a la il·luminació de la façana de l'edifici consistorial en commemoració de dates nacionals i internacionals, a petició d'entitats i associacions.

 

Durant la darrera legislatura, la façana de l'ajuntament s'il·luminava per mostrar el suport de la institució a les associacions i entitats i les causes que es defensaven. Per aquest motiu s'efectuà una inversió destinada a la instal·lació de projectors LED RGB, oferint la capacitat d'il·luminar la façana de l'Ajuntament amb una diversitat de colors i que les associacions van valorar molt positivament. Aquesta possibilitat, basada en sol·licituds d'entitats socials, s'ha implementat amb èxit sense cap inconvenient rellevant durant els darrers anys i amb el suport i l'agraïment de les entitats i associacions a l'ajuntament per aquestes mostres de solidaritat.

 

Desafortunadament, el PSM ha tingut coneixement de la negativa per part de l'actual equip de govern en dos casos recents, denegant la il·luminació sol·licitada per dues entitats socials, a fi de commemorar els seus dies assenyalats. Aquesta actitud negativa, segons el nostre punt de vista, no troba justificació raonable, més bé, un menyspreu cap a les associacions i la seva causa.

 

El Grup Municipal PSM Més per Menorca mostra la seva desaprovació davant aquest comportament de l'actual equip de govern. És per això que proposem al Ple de l'Ajuntament els següents acords:

 

1. Autorització Immediata: El Ple de l'Ajuntament insta l'equip de govern a autoritzar la il·luminació sol·licitada per part d'entitats socials, reflectint els colors corresponents a les seves celebracions, com s'ha fet en ocasions anteriors. Aquesta autorització implica donar instruccions als serveis tècnics per dur a terme aquesta il·luminació.

 

2. Suport Institucional: L'Ajuntament hauria de promoure les celebracions a través de les xarxes socials municipals, demostrant així el suport institucional a les entitats corresponents, en paral·lel amb la il·luminació de l'edifici consistorial.

 

La portaveu del Grup Municipal del PSM Més per Menorca, M. Jesus Bagur Benejam, ha expressat la incomprensió a aquesta actitud del govern municipal que es nega a il·luminar la façana i afirma que "aquesta proposta que presentam cerca preservar el suport a les entitats i associacions del nostre municipi que treballen dia a dia, moltes vegades de manera altruista, per millorar la vida dels nostres vesins i vesines. Aquesta proposta reflecteix un model de ciutat que dóna la mà a les entitats i li demostren el seu suport. L'ajuntament, el mínim que pot fer, és atendre a la petició d'il·luminar la façana de les cases consistorials, en dies assenyalats."