El PSM Més per Menorca no donarà suport a la modificació de la taxa de recollida de residus, un increment lineal del 24% no està justificat

El PSM Més per Menorca no donarà suport a la modificació de la taxa de recollida de residus, un increment lineal del 24% no està justificat

En el Ple extraordinari celebrat aquest dilluns 30 d'octubre s'han presentat, per part de l'equip de govern del PP, dues propostes per modificar les taxes de fems i la de subministrament d'aigua al municipi.

El govern del PP ha presentat una proposta que contempla un increment del 24% en les tarifes de fems de manera lineal, afectant indistintament habitatges, comerços, hotels i altres tipologies. Sense estudis econòmics ni financers que avalin aquesta proposta.

Tal com manifesta el regidor del PSM Més per Menorca, Pere Fiol , “compartim que la taxa de fems ha d’arribar a cobrir el cost del servei que l’ajuntament dona a la ciutadania però ho ha de fer seguint els objectius pels quals es paga la taxa i amb la nova perspectiva que marquen les directives en matèria de residus, de qui més genera més paga. Però el PP ha duit avui l'augment d'un 24% per a tothom igual , en lloc de modificar-la en base a l'ordenança model que ha redactat el CIME, com ha fet l'ajuntament des Castell. L'Ajuntament de Ciutadella ha tingut temps de fer-ho perquè des del més de juliol la tenia, però no s'hi va posar a fer feina i ara no pot pretendre que l'oposició li avali “

També, s'ha plantejat una altra modificació en la taxa del subministrament d'aigua, la qual si que està basada en un estudi econòmic-financer del servei, incloent-hi una nova categoria per a grans consumidors i en línia amb el Pla de Gestió Sostenible de l'aigua. En aquest sentit, des del PSM Més per Menorca no es presentarà cap impediment perquè aquesta proposta tiri endavant. “ Si la modificació és coherent i raonada, no ens hi oposam” ha dit el regidor Pere Fiol.

Resulta sorprenent veure el PP, que durant la campanya electoral prometia reduccions d'impostos i que plantegi dues pujades de taxes en el quart plenari del seu mandat, una d'elles gairebé del 24%.

Duu a aprovació una modificació de l’ordenança fiscal de recollida de fems, en base a que hi ha una diferència de gairebé 700.000 € entre el que es recapta per la taxa corresponent i el cost real del servei, i que aquest fet no els permet quadrar els pressupostos per al 2024, no pot ser el motiu de la modificació de la taxa,no pot ser el motiu d'una pujada lineal del 24% .

Des del PSM Més per Menorca, es remarca les incoherències del PP, que quan està a l'oposició considera que l'equip de govern amb una correcta planificació i un adequat control de la despesa podria baixar un 5% més l’IBI i per tant, recaptar 700.000 € menys, i ara que governen pugen 700.000€ la taxa de fems. On és la planificació i la bona gestió que duu a terme el PP ara que governa a l'Ajuntament de Ciutadella?
 

El PSM Més per Menorca insta a l'equip de govern del PP a realitzar una revisió convençuda de l'ordenança de recollida i tractament de residus, basada en els estudis econòmics i financers pertinents, aportant claredat , proporcionalitat i justícia a les tarifes municipals, en línia amb les directrius europees i a l'ordenança del CIME. “Facin la feina que els correspon, modifiquin l’ordenança en aquest sentit i tornin dur-la a aprovació a aquest plenari i al PSM Més per Menorca, per coherència i responsabilitat, ens hi trobaran” ha remarcat el regidor Pere Fiol.