Denunciam la discriminació de Menorca per part dels dos nous consellers d’agricultura

Fa uns dies, des del PSM més per Menorca, vam denunciar que el Conseller d’Agricultura del Govern Balear, Gabriel Company, manifestava que el Govern no tenia fons per pagar el PROAGRO 2010 als pagesos menorquins (574.800€), mentre que en dues Resolucions de 15.07.2011 (tres dies abans de visitar Menorca i dinar amb el sector), publicades en el BOIB 111 de 21/07.2011, ampliava el crèdit pressupostari de dues convocatòries d’ajudes obertes per un total de, justament, 575.888 € :

1- “Resolució de president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 15 de juliol de 2011, per la qual s’incrementa el crèdit i es reobre el termini previst a la Resolució del president del FOGAIBA, de 5 d’abril de 2011, per la qual es convoquen ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris, corresponents a l’any 2011”: S’AMPLIA LA PARTIDA AMB 450.000 €.

2- “Resolució de president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 15 de juliol de 2011, per la qual s’incrementa el crèdit a la Resolució del president del FOGAIBA, de 20 de setembre de 2010, per la qual es convoquen ajudes per replantar arbres: S’AMPLIA LA PARTIDA AMB 125.888 €.

Aquesta denúncia del PSM més per Menorca no ha rebut cap resposta per part dels consellers d’Agricultura del Govern Balears i del Consell, senyors Company i Villalonga, evidenciant un menyspreu absolut cap al camp menorquí, al qual discriminen d’una forma clamorosa i, a més, faltant a la veritat:

1-    En el Consell Executiu 28.02.2011 s’aprova el Conveni de col•laboració entre la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i el CIM per al foment de les explotacions de bestiar boví lleter de Menorca (PROAGRO). Import: 574.800 €. Signat: 12.03.2011. Si hi ha un conveni aprovat i signat, hi ha, per força, una partida consignada al pressupost. Per tant, no és cert que no hi hagi partida consignada i la seva obligació és pagar i no cercar excuses. Un conveni és un contracte  que s’ha de complir, i més en aquest cas en què el CIM ha fet ja una pública convocatòria d’aquesta línia d’ajuts.

2-    En el Consell Executiu 30.05.2011 s’aprova l’Addenda al Conveni de col·laboració signat el 12.03.2011 pel llavors president del CIM Marc Pons. Per tant, el que van fer el president Tadeo i el conseller Company 18.07.2011, anunciant l’aportació extraordinària de 54.000€ reclamada des de Menorca per compensar el greuge comparatiu amb les altres illes, va ser una comèdia perquè era un tema que ja es van trobat tancat i enllestit i en el qual ells no van intervenir en res.

3-    Els ajuts per a Agrupacions de Defensa sanitària ramaderes i per replantar arbres que s’han vist incrementats amb la mateixa quantitat que diuen que no tenen per al PROAGRO de Menorca, beneficien, sobretot, a Mallorca.

4-    És evident, per tant, que el primer que ha fet el conseller Company és discriminar Menorca i els pagesos menorquins als quals els plany uns doblers que després reparteix a Mallorca. Tot açò, amb el silenci còmplice del conseller Villalonga que se suposa que vetla pels interessos de la nostra illa.

5-    Ens preocupa, i molt, veure les actuacions que es duen a terme des de les conselleries d’Agricultura i exigim una resposta clara als dos Consellers: que no cerquin més excuses i paguin el PROAGRO als pagesos menorquins perquè, pel que els interessa, bé en troben, de doblers.

6-    Volem recordar les actuacions que el conseller Company duia a terme quan era el president d’Asaja, exigint el pagament del PROAGRO, una actitud que, a la vista de la seva primera actuació com a conseller, només podem qualificar de demagògica. Ja hem pogut veure quina és la seva autèntica sensibilitat amb el camp menorquí. Açò sí, tots asseguts a taula.

7-    Ara per ara només podem dir que aquest govern és molt balear, molt mallorquí, però molt poc menorquí. Menorca, l’autogovern i el seu sector del camp, no és una de les prioritats del govern Bauzà, com ja es va posar de manifest en el discurs d’investidura en el qual no fa fer ni un sol esment als consells insulars ni a les competències pròpies d’aquests (agricultura i ramaderia, per exemple).

8-    Vivim uns moments molt difícils per a l’activitat agrícola i ramadera que, com hem dit moltes vegades, tot i només representar un 2% del PIB menorquí gestionen el 80% del territori. Són els principals gestors de la nostra Reserva de Biosfera i del nostre paisatge. En aquest context les ajudes pro-agro són més necessàries que mai, per ajudar a mantenir l’activitat del camp i tot el que ella comporta. En canvi, davant aquesta realitat, l’actitud del govern i del seu conseller d’agricultura, Gabriel Company és com a mínim irresponsable i discriminatòria cap a Menorca. Pocs dies després de signar públicament de l’ampliació del pro-agro 2010 anunciava que no disposava de recursos per pagar ni aquesta ampliació ni la totalitat dels recursos destinats a aquesta convocatòria. I el més greu és que no oferia cap solució als nostres agricultors i ramaders. Per contra, anunciava l’ampliació de dues convocatòries d’ajuts que afavoriran especialment a Mallorca i que no tenen problemes de finançament. D’on han sortit aquests recursos? Per què hi ha recursos per a ampliar ajuts en un sentit i no n’hi ha per a pagar el pro-agro menorquí? És una qüestió de prioritats, deia abans, i Menorca no és la prioritat d’aquest Govern.

9-    És per tot açò que el PSM-Més per Menorca traslladarà el tema al Parlament de les Illes, on demanarà explicacions, amb pèls i senyals, de tot l’esdevingut. Com i quan es pagaran els ajuts del pro-agro 2010? Quina és la procedència dels recursos per ampliar la convocatòria per replantar arbres? A quantes entitat menorquines beneficiarà?

10- El conseller Company ara ha de fer el que reclamava a la Fira del Camp a Alaior quan ell era president d’ASAJA, el pagament urgent de les ajudes pro-agro o almenys un calendari precís de quan i com es pagaran les ajudes al nostre sector
Per més informació podeu visitar el canal youtube