Dia 27 de març es firma el conveni que converteix Can Saura en Jutjats

Tenim el precedent des Born, hem de tornar a repetir els mateixos errors a Can Saura?

El PSM Més per Menorca va presentar una moció al passat ple de dia 12 de març en la que demanava, entre altres, a l’equip de govern que paralitzés el contracte de lloguer de Can Saura amb el Ministeri de Justícia. El punt no va ser aprovat, PP i UPCM hi van votar en contra.

IMG_2670

Així el dia 27 de març, tal com va anunciar el batlle al ple, es signarà el contracte de lloguer de Can Saura amb el Ministeri de Justícia perquè s’hi puguin ubicar els jutjats durant 4 anys, estant contemplat en el contracte la pròrroga per tàcita reconducció, és a dir, que si l’ajuntament no demana el final del contracte després de 15 dies d’exhaurit el termini, el ministeri té el dret de demanar un nou contracte. Amb els precedents d’aquest ajuntament de contractes que caduquen, és possible que no veiem Can Saura Cultural durant uns quants d’anys?

Segons un informe ocular del Ministeri de Justícia, s’hauran de fer obres a Can Saura per un import aproximat de 200.000€ + IVA, com pot ser que retornar-ho a l’estat actual no tengui cap cost per l’ajuntament? Com pot ser que a l’equip de govern no li interessi saber abans de firmar el contracte quines obres es faran a un edifici que és municipal? Com és possible que no hagin demanat un informe al ministeri de justícia de les obres que s’hi volen fer? Com és possible que no hagin redactat un informe de mobilitat i d’accessibilitat a Can Saura i el remetin al ministeri? Com és possible què no s’hagin redactat uns informes tècnics municipals en els quals es deixi clar quines són les obres que no o sí es poden fer perquè afectaran al posterior ús cultural?

La portaveu del PSM Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella, Joana Gomila, considera que no es pot deixar el tema de les obres només en mans del ministeri ,ja tenim un precedent amb el Teatre des Born que no s’hauria de tornar a repetir. Però encara que no volguem sembla ser que sí que es repetirà: l’ajuntament no sap quines obres es faran a Can Saura, l’ajuntament no sap si aquestes obres poden afectar en posterioritat a que Can Saura pugui ser un equipament cultural de Ciutadella, l’ajuntament no té informes tècnics ni del ministeri ni de l’ajuntament i a més a més l’informe del ministeri és un informe ocular.

Des del PSM Més per Menorca pensam que la legislatura està a les seves acaballes i no hi ha un consens ciutadà ni polític sobre el tema, no creieu que seria millor esperar després de les eleccions i que els nous governant, juntament amb les entitats i ciutadans decideixin quin ús ha de tenir Can Saura i com resoldre el tema de la manca d’espai als jutjats per millorar el servei judicial a Ciutadella?

Joana Gomila creu que Can Saura hauria de ser el refent cultural i turístic de Ciutadella i que aquest espai emblemàtic hauria d’ajudar a potenciar encara més la bona imatge que té el centre històric del nostre municipi.