El Beatre des Born, un altre despropòsit del PP?

Teatres des Born remodelat

Fa molts mesos que des del PSM Més per Menorca esteim preocupats pel desenllaç del Teatre des Born. Hem fet preguntes i precs a la

regidora de cultura de Ciutadella, la Sra. Auxiliadora Pons, per poder determinar quin seria l’estat en què s’entregaria el Teatre des Born a l’Ajuntament de Ciutadella, amb quins diners voldrien finançar l’equipament , per quina forma de gestió apostava l’equip de govern, quines modificacions s’havien fet al Teatre i amb quin projecte etc. Fins i tot, davant la insistència del PSM Més per Menorca, el batlle Sr. De Sintas ens va arribar a dir si volíem el número de telèfon del Ministeri i que nosaltres hi xerràssim i a veure si ho resolíem més prest. Pot ser hauria valgut la pena fer la telefonada.

El passat 13 d’octubre de 2014 es va celebrar la reunió del Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura (convocat per insistència dels grups de l’oposició i no per voluntat del PP) on ens vam assabentar que s’havien recepcionat les obres del teatre tenint aquestes moltes deficiències, i havent fet la recepció la regidora de cultura (fet que ara es qüestiona que sigui legal).

Des del PSM- Més per Menorca el passat 30 de setembre de 2014 vam demanar a la regidora de cultura si quan es fes la visita al teatre des Born es tenia previst informar als grups municipals de les modificacions duites a terme respecte el projecte inicial, els motius, si hi havia modificat del projecte, quines deficiències s’han detectat,si hi havia equipament de l’anterior teatre que es pogués reutilitzar, ….. i ens va comentar que quan tingués l’informe corresponent ens ho faria saber. Des del PSM Més per Menorca creim que s’ha pres amb molt poca serietat aquest tema i lamentam que la informació sobre l’estat del teatre s’hagi anat filtrant sense que l’informe final per part dels tècnics de l’ajuntament estigui del tot llest i enviat a tots els grups de l’oposició.

Una vegada més des del PSM Més per Menorca hem de lamentar la gestió que ha fet l’equip de govern del PP, dirigit abans per el Sr. De Sintas i ara pel Sr. Sampol pel que fa al Teatre del Born. Consideram que la gestió que s’ha fet d’aquest tema ha estat nefasta, i no només per les gestions de la regidora sinó per la poca implicació de la resta de l’equip de govern, que ja ens té acostumats a una descoordinació total i a les improvisacions com a base de la seva pressa de decisions. Des del PSM Més per Menorca creim que l’actual equip de govern no ha fet absolutament res per assegurar que el municipi de Ciutadella pugui rebre un teatre en unes bones condicions i que se’n faci una bona gestió.

Finalment, volem recordar, que  la feina que es va fer  quan vam haver de  gestionar l’àrea de cultura a l’Ajuntament de Ciutadella ,durant els dos anys  posteriors a l’era Borndo i malgrat  les dificultats, va permetre  que el teatre des Born fos 100% municipal, redactar un projecte consensuat amb grups polítics i entitats i trobar el finançament necessari per a rehabilitar-lo. Avuim, emperò, tenim la impressió que les sospites que hi havia sobre  la manca de  feina de seguiment de l’execució del projecta són una realitat.