Política de fets consumats del PP de Ciutadella: ara el Teatre des Born

Teatres des Born remodelat

El passat dilluns,13 d’octubre de 2014 es va cel·lebrar la reunió del Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura, en la que van

participar diferents entitats culturals del municipi, així com els diferents grups polítics.

El primer punt de l’ordre del dia va ser la recepció de les obres del Teatre del Born. Punt que va suposar una gran sorpresa al saber en quin estat està la situació de l’edifici del Teatre. L’equip de govern, a través de la regidora de Cultura, ens va informar que el passat dia 23 d’abril, el Ministeri de Foment, va recepcionar les obres del Teatre, i que l’Ajuntament de Ciutadella va firmar l’acta d’entrega de l’edifici, amb el que també va rebre les claus del mateix.

Segons va informar la regidora, i van confirmar les persones presents a la reunió i que ja havien visitat el teatre, l’edifici presenta gran quantitat de deficiències, unes, per no correspondre al projecte inicial, i altres, per deixar l’edifici amb les obres sense acabar.

En relació a les primeres, sembla ser que existeix un modificat del projecte que, el mateix ministeri va aplicar, la qual cosa ens sorprèn de forma molt negativa, ja que, creim que és una falta molt greu cap al municipi de Ciutadella, i sobretot, cap a totes aquelles entitats i partits polítics que van aprovar el projecte de rehabilitació del Teatre de forma consensuada. Però el més greu i sorprenent va ser que, segons van manifestar alguns dels presents a la reunió, el ministeri va demanar un informe de l’ajuntament en el moment del modificat, no obstant, des de la regidoria de cultura no es sap res d’aquest informe, que sembla que s’ha fet des de l’àrea de urbanisme. Per a nosaltres aquest fet és molt greu, ja que posa de manifest quin tipus de gestió descoordinada es dur per part d’aquest equip de govern, ni tan sols són capaços de informar-se entre ells, de fet, des del PSM, ja no ens alertem perquè no ens informin de les gestions que es van fent, però la falta de informació entre les diferents àrees ens crea molta preocupació.

Plenari de Ciutadella

A partir d’aquí, ens trobem amb un edifici recepcionat el qual es troba amb moltes deficiències, i que en l’estat actual, es fa molt difícil pensar amb el seu equipament. Durant aquests dies, els tècnics de l’ajuntament estan fet un informe d’aquestes deficiències, amb les quals es reclamarà al ministeri que les subsani.

Al mateix temps, ens enterem en aquesta reunió, que la regidora va firmar l’entrega de l’edifici i no està facultada per aquest fet, la qual cosa, l’ajuntament podria considerar nul de ple dret aquesta firma, ja que havia d’haver estat firmada per l’alcalde.

O sigui, l’equip de govern ha acceptat l’edifici del Teatre del Born en unes condicions que, ni són les mateixes que es van aprovar de forma inicial, amb el consens de tots, i impulsades pel PSM, ni tampoc deixen el teatre en unes condicions mínimes per ser utilitzat, per al PSM, tot un despropòsit. A més, ara resulta que l’equip de govern està disposat a reclamar al ministeri que subsani totes les deficiències.

L’equip de govern del PP ha acceptat un edifici amb moltes deficiències, a més de no tenir cap pressupost de l’equipament adaptat al teatre, ni cap compromís d’aportació econòmica per escrit d’altres administracions, sense saber l’escenari de gestió ni cap argumentació sòlida i objectiva que una gestió pública serà viable i sostenible, tot i que pel PSM Més per Menorca no tan sols en hem de referir a la viabilitat sinó també a la visió social , cultural i educativa que pot representar el Teatre del Born.

Des del PSM Més per Menorca pensam que s’ha fet una gestió passiva, nefasta i amb molt poca responsabilitat, no només per les gestions de la regidora de cultura sinó per la poca implicació de la resta de l’equip de govern, que ens té acostumats a una descoordinació total i a les improvitzacions com a base de la seva pressa de decisions. Des del PSM creim que l’actual equip de govern no ha fet absolutament res per assegurar que el municipi de Ciutadella pugui rebre un teatre en unes bones condicions i que se’n farà una bona gestió.

Creim que s’ha pres amb tant poca serietat aquest tema, que fins i tot en la revisió de l’estat del teatre, han estat convidats diferents persones enteses en el tema, la qual cosa ens sembla encertat, però sense informar als diferents partits polítics, la qual cosa pot haver representat un greuge comparatiu alhora de tenir informació, que en cap cas ha estat de forma oficial.

Tot un despropòsit per al nostre grup, que des de fa un any està intentant fer un seguiment seriós de les gestions del teatre, al mateix temps que ha intentat respectar la temporalització de les mateixes, i que finalment, s’ha trobat en que l’equip de govern ha fet ús de la seva incompetència per a lluitar pels interessos del nostre municipi.

Salord, ex-regidora de cultura

El PSM Més per Menorca va gestionar l’àrea de cultura a la legislatura passada només dos anys i va aconseguir que el Teatre del Born fos 100% públic,condició indispensable per poder rebre l’ajut per a la rehabilitació, que s’elaborés un projecte amb el consens dels diferents grups municipals i les entitats i obtenir el finançament necessari per a rehabilitar-lo. El PP amb més de tres anys només ha aconseguir rebre les obres i mal acabades del Teatre.

Des de fa més d’un any, al grup municipal del PSM Més per Menorca ens hem preocupat per aquest tema i no ens hem cansat de insistir en que l’equip de govern es possés a treballar amb tres objectius: seguiment de les obres, equipament i futura gestió.

– A la comissió de patrimoni de dia 15 de març de 2012, el PSM demanava quin sistema hi havia establert quant a la relació que l’ajuntament hi té amb les obres del Teatre del Born. El regidor Ramon Sampol va comentar que qui paga mana i que tot i que creu que l’ajuntament no ha de destinar una persona específica que sigui permanentment a les obres, la regidora de cultura Auxiliadora Pons està en contacte permanent amb la direcció d’obres , la qual cosa confirmà la regidora comentant que l’enllaç entre l’ajuntament i la direcció d’obres era ella mateixa.

– En el ple del mes de maig de 2013 el PSM Més per Menorca presentava unes preguntes a la regidora de cultura sobre si era cert que la traginada del teatre s’havia pintat de color negre; si el projecte ho reflectia així;, si la regidora de cultura en tenia coneixement; Si la resposta és afirmativaquines passes ha fet l’ajuntament al respecte; si la resposta era negativa, perquè no en tenia coneixement , si era el contacte entre l’ajuntament i el director d’obres; si s’havia comentat a la Comissió de Patrimoni?; així com de quina manera es duu a terme aquest seguiment i quines reunions s’han mantingut. A totes aquestes preguntes vam rebre respostes vagues que demostraven desconeixement i poc interès per part de l’equip de govenr del PP per saber realment que passava amb les obres del teatre des Born.

– A la junta de portaveus de dia 7 d’octubre de 2013 vam demanar sobre l’equipament del Teatre des Born a la qual cosa l’ex-batlle Sr. De Sintas va contestar que s’ha instat al Govern central i que ha respost que primer s’invertirà en la dotació dels teatres que ja estan acabats, i per tant, al 2014 no serà possible deixar llest el teatre en aquest sentit i no sabem si serà possible l’any 2015. I des del PSM Més per Menorca ,ens demanam , ara que ja està acabat el teatre es faran gestions perquè el Govenr Central inverteixi en equipament?

– En la passada reunió de dia 12 de desembre de 2013 el nostre grup ja demanava en quin estat es trobaven les obres, demanava quines gestions s’havien fet per al finançament de l’equipament, i en cap cas es va informar d’una manera concreta dels temes. En aquest sentit, la única informació que va donar l’equip de govern era que tenien damunt la taula una proposta d’una empresa per a equipar el teatre a canvi d’una concessió en la gestió del mateix durant un llarg període de temps, en aquell moment, el PSM va manifestar que la seva opinió era que el més necessari, abans de decidir res, era tenir informació econòmica per saber quins serien els costos reals d’equipament i manteniment del teatre. Paral·lel·lament, treballar per aconseguir el finançament suficient, de les altres administracions, per poder equipar el teatre i no hipotecar la seva gestió, ja que des del PSM creim que la gestió hauria de ser pública, sempre que tingués una viabilitat econòmica per a l’ajuntament, però prioritzant els aspectes culturals i socials que, com a conseqüència, pot tenir en el municipi.

– En el ple del mes d’abril de 2014, el grup municipal PSM Més per Menorca demanava, a través d’un prec, que l’equip de govern ens informés en quin estat es trobava l’estudi econòmic sobre el cost de l’equipament. A dia d’avui, encara no tenim cap tipus de informació sobre aquest estudi, l’únic que sabem és que l’equip de govern ja aposta per a que la gestió es faixi des de la Fundació Ciutadella Cultura, a través de la contractació d’un gerent. L ‘equip de govern, argumenta aquesta decisió gràcies a l’aportació de les altres administracions per al seu equipament, però no té cap tipus d’estudi de viabilitat o pressupost econòmic per saber quins seran els costos reals del Teatre.

– En el ple del mes de maig de 2014, el nostre grup també demanava sobre el teatre des Born, en aquest cas, feiem les següents preguntes: que pensa fer l’equip de govern quan es recepcionin les obres? Ja sabem quan?com s’equiparà el teatre?quin serà el format de gestió?

L’equip de govern ens ha contestat en tot moment que no té cap potestat per fer un seguiment de les obres, ja que no és el titular de les mateixes, fet que ha esdevingut una actitud totalment d’abandonament d’aquest tema per part de l’equip de govern, fins al punt de no tenir la més mínima idea del que estava passant dintre del Teatre, i només amb l’argument de que “l’ajuntament no podem dir ni fer res”. De fet, hi ha altres exemples, com Ca n’Oliver, en el que les obres han estat finançades pel ministeri, i l’administració propietària de l’edifici ha pogut fer un seguiment de les obres. Al mateix temps, l’equip de govern ens va donar informació molt diferent sobre el termini en que estava previst la recepció del teatre, ja que en algun moment van dir a final de maig, en canvi, posteriorment ens van dir que no tenien ni idea. De fet, l’ex-alcalde Sr. De Sintas ens va demanar de forma irònica, si volíem el telèfon del ministeri per poder contactar amb ells,ja que tant insistíem, a la qual cosa vam respondre que no era necessari perquè el teníem de quan l’ex- regidora Maite Salord del PSM havía fet les gestions per trobar el finançament per rehabilitar-lo i que ara eren ells qui gestionaven i qui havien de fer la feina com nosaltres la vam fer . Ara mateix, de ben segur que no bastarà amb tenir el telèfon del ministeri per a resoldre la situació, sinó que l’equip de govern necessitarà d’un contacte directe, ja que intuïm que els seus diputats no seran capaços de solucionar aquest tema, que a partir d’ara serà una qüestió d’emergència per aquest equip de govern, que només reacciona en aquests casos.

– El mes de maig de 2014, també demanàvem com s’equiparà el teatre, a dia d’avui tenim el compromís del Govern Balear i del Consell Insular de Menorca que aportaran 400 mil euros i 200 mil euros respectivament, però no tenim cap document de compromís ni cap conveni signat, la qual cosa ens fa dubtar molt del que pugui passar amb aquest finançament.

Interior del Teatre

-En el ple de juny de 2014 es va aprovar una moció del PSOE sobre la creació d’una comissió d’enllaç amb el ministeri per a fer el seguiment de les obres. En aquell ple ja vam manifestar, des del PSM, que teníem els nostres dubtes de que l’ajuntament no pogués fer un seguiment de les obres, també vam manifestar que creiem que ja feiem tard. Que el seguiment s’havia d’haver fet amb anterioritat, i no esperar a saber que les obres estaven a punt de finalitzar per posar en marxa la maquinària que asseguràs rebre el teatre en bones condicions. De fet en aquell ple, vam insistir en què l’equip de govern, recolçat per la Fundació Ciutadella Cultura hauria d’haver pres un contacte directe amb el ministeri per a controlar i supervisar que les obres s’estaven fent, tal i com es va aprovar inicialment de forma unànime.

-En el mateix ple de juny, el PSM puntualitzava la necessitat de tenir aquest estudi exhaustiu del compte d’explotació del Teatre del Born, amb l’objectiu de poder decidir un model de gestió sostenible i viable econòmicament, però també cultural i socialment.

– En el ple del mes de juliol de 2014, el PSM va demanar a l’equip de govern i a la regidora en concret, “que es convoqui la fundació ciutadella cultura, que des de la mateixa es faixin totes les gestions per establir el millor dels escenaris per a la gestió del teatre des born, que es compti amb la participació del món cultural de ciutadella, i al mateix temps es presenti, d’una vegada, l’estudi exhaustiu sobre els ingressos i despeses que s’en poden derivar”. De moment, l’únic que s’ha fet ha estat convocar el Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura el passat dilluns dia 13 d’octubre, i en el que només es va posar damunt la taula, la problemàtica que es deriva de la mala gestió d’aquest equip de govern.

– El passat mes de setembre, el grup municipal del PSM demanava a l’equip de govern que informés sobre “quin punt es troben aquestes gestions: col·laboració del CIM, conveni amb el Govern Balear, recepció de les obres, pressupost final del cost total de l’equipament, possibles escenaris de gestió” Així doncs, l’equip de govern no té cap d’aquestes qüestions resoltes.

– Setembre- Ocutbre de 2014 (correus electrònics):
Regidora de cultura: “ Una volta recepcionades les obres del teatre des Born, esteim mirant d’organitzar una visita amb els grups de l’oposició.
PSM: “La visita que es vol organitzar demà és només per fer una visita turística o es té previst que se’ns expliqui in situ com han quedat les obres, quines modificacions s’han duit a terme respecte al projecte inicial, per quins motius, si hi ha modificació de projecte i quin és aquest nou projecte, quines deficiències s’han detectat, etc.? Pel PSM Més per Menorca no hi ha cap problema en fer la visita turística però el que ens interessa són els altres aspectes i quines accions fia dur a terme l’ajuntament al respecte de les obres i de l’equipament.
Regidora de cultura: “vista la petició tant per part del PSOE com del PSM, que demanen explicacions en relació a les modificacions executades al projecte, dir-vos que aquestes explicacions només les pot donar l’arquitecte, que ha estat qui ha fet les modificacions. Ens hem posat en contacte amb ell i esteim pendents que ens confirmi quin dia es podrá desplaçar des de Valencia per fer aquesta visita. Si trobau que hem d’esperar a l’arquitecte per anar al teatre, esperam. I si hi voleu anar abans, també hi podem anar, però tingueu en compte que aquestes explicacions no us les podrem donar fins que vengui l’arquitecte.”

El PSM Més per Menorca a l’ajuntament de Ciutadella ha fet un seguiment seriós de les gestions del teatre des Born al mateix temps que ha intentat respectar la temporalització de les mateixes, tot i la incompetència del l’equip de Govern del PP, i seguirà treballant perquè el Teatre des Born sigui una realitat, tal com ho estam fent els darrers anys.