El Català no és obstacle per cobrir places i atreure professionals.

El Català no és obstacle per cobrir places i atreure professionals.

El PP i el govern de les Illes Balears reconeixen avui que el català no és el principal motiu ni l’impedient més important per cobrir places a la sanitat pública i atreure professionals sanitaris a les Illes Balears.

Des del PSM Més per Menorca, reclamem que es garanteixi que l'atenció mèdica es podrà fer en la nostra llengua i que els professionals sanitaris tindran les eines necessàries per comunicar-se amb els pacients, que així ho desitgin, en català, com hi tenim dret.

 

Pel que fa a la recent notícia sobre l'eliminació del requisit del català per accedir a llocs de feina del sistema de salut pública de Balears aprovat aquest mateix dilluns, en el marc del decret de mesures urgents per a captar i fidelitzar professionals sanitaris, des del PSM Més per Menorca volem constatar que, a la fi, el PP i el Govern de les Illes Balears, han entès i reconegut que el problema de la fidelització i la captació de professionals sanitaris no és el requisit del català sinó que obeeix principalment a una combinació de factors que van més enllà del lingüístic, com són els costos i la manca d'habitatge, l'elevat cost de la vida, les condicions laborals i salarials, la insularitat, la falta de recursos econòmics i l'elevat dèficit en la balança fiscal, les dificultats de progressar en la carrera professional, etc…

 

Durant anys, els qui actualment conformen el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca (PP i VOX), han defensat de manera enèrgica directament i a través de distintes entitats i associacions creades expressament per aquesta finalitat, que l'únic obstacle per a la captació de metges residia en el requisit lingüístic. Després d'anys de sentir el PP de Menorca i el PP de les illes Balears assegurar que la imposició del català en la Sanitat era el motiu principal i, gairebé únic, de la falta d'especialistes a les illes i la causa principal de l'abandonament de sanitaris, ara qui governen, assenyalen que aquest no és necessàriament l'impedient principal.

Avui aquesta cortina de fum, aquesta estratègia lingüística calculada i duta a terme durant molts anys, ha caigut pel seu propi pes, ha desaparegut, i el mateix PP reconeix que no és així, i que el problema de fons per resoldre el problema de la manca d'especialistes no és el requisit del català.

Així ho van manifestar a la compareixença d'ahir, per un costat, la mateixa consellera de Salut, Manuela Garcia, que reconeixia que el dèficit de professionals sanitaris és compartit amb Europa i Espanya i els problemes de les Illes Balears són similars a la resta del món. I, per l'altre , el portaveu de l'executiu, Antoni costa, ha comentat que el requisit lingüístic no és l'únic que dificulta la cobertura de places a Balears. Possiblement ni tan sols és el principal impediment. Així i tot, la primera mesura, que prenen és eliminar el requisit del català per accedir als llocs de feina del sistema de salut Pública de les Illes Balears.

Si bé, des del PSM Més per Menorca, compartim la necessitat de captar i fidelitzar professionals sanitaris en un moment on l'escassetat de personal mèdic és una evidència així com compartim, la consideració de 'zones de difícil cobertura' o que s'hagi introduït la categoria de 'zona de molt difícil cobertura', continuem denunciant que la manca de professionals sanitaris especialment a zones insulars com Menorca, es deu a una combinació de factors, que va més enllà del requisit del català.

Volem manifestar que la llengua és una part fonamental de la nostra identitat i un vehicle per a la comunicació eficaç entre professionals sanitaris i pacients. Què l'Estatut empara el dret de totes les persones a conèixer la llengua catalana, a usar-la i no poder ser discriminats per aquesta causa. L'eliminació del requisit del català ens fa qüestionar com s'abordaran les situacions en què la comunicació es pugui veure afectada, com es garantirà que l'atenció mèdica es pugui fer en la nostra llengua i que els professionals sanitaris tinguin les eines necessàries per comunicar-se amb els pacients en català. Tenim els nostres dubtes que uns cursos ajudin a superar les barreres lingüístiques i garanteixin que l'atenció mèdica es podrà oferir en la nostra llengua als pacients que així ho desitgin, com hi tenen dret.

Des del PSM Més per Menorca reclamam que es garanteixi que l'atenció mèdica es podrà fer en la nostra llengua i que els professionals sanitaris tindran les eines necessàries per comunicar-se amb els pacients, que així ho desitgin, en català, com hi tenim dret. Reclamam al Govern de les Illes Balears a dur a terme un enfocament integral a la resolució de l'escassetat de personal sanitari a les nostres Illes i a prendre les mesures urgents que millorin la qualitat de l'atenció mèdica i la fidelització del personal sanitari, com són l'accés a l'habitatge, els elevats costos de vida a les illes, les condicions laborals i salarials, etc.

Continuem qüestionant que l'eliminació del català com a requisit serveixi per atreure professionals sanitaris i estem convençuts que no resoldrà la manca de personal sanitari, però, en canvi, sí que agreujarà la situació dels pacients que decidim utilitzar la nostra llengua en l'accés a la salut. Esperem que el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca que han defensat els drets dels ciutadans a expressar-se en la llengua que li sembli sense que pugui ser discriminat per emprar-la, estiguin atents i vigilants perquè l'atenció mèdica accessible i de qualitat, també sigui en català, per a totes les persones que així ho desitgin.