El consell de menorca no renova el conveni que garanteix el control de qualitat dels productes lactis

El Consell de Menorca, des del 2005, col•laborava, a través de la signatura d’un conveni (en els darrers anys, de 9000€), amb l’Associació Interprofessional Làctia de Menorca (ILACME). Amb aquest conveni la institució insular donava suport a l’activitat que desenvolupa l’Associació, centrada en la realització d’analítiques de control de qualitat dels productes lactis i els seus derivats.
Aquests recursos es destinaven a pagar les despeses derivades de l’extracció de mostres del llet, aigua i formatges que s’han de transportar per a la seva anàlisi als laboratoris de l’Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA), entitat pública que depèn de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern.
Des del PSM Més per Menorca consideram que és fonamental donar suport a la tasca que realitza la ILACME,  encaminada a garantir el compliment dels paràmetres de qualitat de la llet i el formatge produïts i elaborats per les explotacions agràries i empreses làcties de Menorca.
La supressió d’aquest conveni s’afegeix a la dràstica reducció de personal a IBABSA (no es sap si es podrà arribar bé als controls de les epidèmies en el sector ramader,
fins fa poc una prioritat per salut  i per l’impacte sobre les persones.); a la reducció d’ajuts al sector agrícola; o la pèssima gestió dels cursos de formació de Sa Granja. La consellera Maite Salord es demana “quina és la política en agricultura del conseller Villalonga i del PP. De moment, sembla que només saben desmuntar la feina feta fins ara, sense plantejar cap alternativa de millora. Començaria a ser hora, després d’un any, que el conseller Villalonga es posàs les piles i presentàs qualque proposta constructiva per al sector agrícola de Menorca.”