El Consell encara no ha presentat el Pla de Desenvolupament Turístic

El Consell encara no ha presentat el Pla de Desenvolupament Turístic que estableix la Llei de Turisme (8/2012) del PP, tot i la nostra insistència i haver contractat una persona per redactar-lo

Quan hi falten nou mesos per acabar el mandat, el Consell Insular de Menorca encara no ha presentat el Pla de Desenvolupament Turístic, tot i les reiterades peticions que el PSM Més per Menorca ha fet en aquest sentit i les promeses de la consellera de Turisme.

BannerPITIB-01

En el Ple de dia 17 de febrer de 2014, la portaveu del PSM Més per Menorca ja va plantejar que els diferents municipis de l’illa estaven redactant un Pla de Desenvolupament Turístic Municipal, segons el que estableix la Llei General de Turística de les Illes Balears (8/2012, 19 juliol) i el Pla Integral Turístic de les Illes Balears (2012-2015).

La Llei 8/2012, a l’apartat 70, exposa que els Consells Insulars han de redactar, també, el seu propi Pla de Desenvolupament Turístic. Per açò, vam demanar en quin punt es trobava la redacció del Pla de Desenvolupament Turístic del Consell Insular de Menorca. La resposta de la Consellera, el febrer del 2014, va ser que en un mes o mes i mig estaria enllestit, tal i com consta en l’acta del Ple: “Pel que fa al pla insular diu que està en període d’elaboració i espera que en un mes o mes i mig estigui tot acabat”.

En el Ple del passat mes de juny, quan ja havia començat la temporada turística i com que no havíem tingut notícia del Pla, vam reiterar la nostra pregunta. La resposta de la Consellera de Turisme va ser que “estava redactat i que s’havia de revisar”. En ple mes d’agost, i quan el mandat és a punt d’acabar, encara no en sabem res i es tracta, al nostre parer, d’un tema greu perquè, òbviament, la coordinació entre els Plans dels ajuntaments i el del Consell Insular de Menorca és fonamental: sense tenir el Pla del CIM no es poden preveure moltes de les accions municipals.

No podem oblidar que els objectius del Pla són:

“Cadascun dels consells insulars i dels ajuntaments, en l’àmbit de les seves competències, ha d’aprovar els plans de desenvolupament turístic de cada una de les seves illes i municipis, que han de tenir entre d’altres els objectius següents:

a) Definir el model i l’estratègia de desenvolupament turístic de cada una de les illes o municipis.

b) Determinar les principals necessitats, objectius, prioritats i programes d’acció.

c) Impulsar els recursos turístics de cada illa o municipis.

d) Adoptar totes aquelles mesures que siguin necessàries per diversificar l’oferta turística i reduir al màxim l’estacionalitat.

e) Establir mesures que impulsin la competitivitat del sector turístic i permetin un desenvolupament turístic sostenible i compatible amb la protecció de l’entorn, el medi ambient i els recursos turístics.

f) Establir les mesures que siguin necessàries per aconseguir un increment de la qualitat turística.”

Val a dir, a més, que el departament de turisme del Consell Insular de Menorca va contractar, dia 1 desembre del 2013 i per un període de sis mesos, una advocada per dur a terme la redacció del Pla de Turisme del Consell Insular de Menorca (a més de la realització de les gestions per a la creació del Producte Turístic Reserva de Biosfera Menorca), amb un cost de 11.600€ més IVA.

Per tot això, la portaveu del PSM Més per Menorca al Consell Insular, Maite Salord, considera que “és incomprensible que encara no s’hagi presentat el Pla de Desenvolupament Turístic del Consell i que, des de l’oposició, el desconeguem per complet. Menorca necessita molt més que declaracions de bones intencions o campanyes de publicitat (prou costoses i qüestionables), amb l’objectiu que els menorquins valorem el turisme.”