El consell no ha reduït els ajuts nominatius: ha reduït les subvencions a les entitats que treballen amb joves

 Els 18.000€ del conveni amb “escoltes de menorca” no s’han afegit als 20.000€ que es dediquen a les entitats

Aquests dies, hem pogut llegir al Diari la queixa feta per ”Escoltes de Menorca” sobre el fet que el Consell Insular de Menorca ha decidit no renovar, sense previ avís i de forma unilateral,  el conveni que es venia signant des de feia anys amb l’entitat.
Segons hem pogut llegir al mateix Diari i en paraules de la Consellera, “ El Consell asegura que los ‘escoltes’ eran los únicos con ayuda directa”. A més, afegeix , “Herráiz añade que «la nueva Ley Presupuestaria limita las subvenciones, y se ha aplicado en el Consell a partir de este año 2014. Esta normativa impide que se den este tipo de ayudas directas».

Des del PSM Més per Menorca, coneixem que el Consell Insular de Menorca va decidir reduir, seguint les recomanacions de la Sindicatura de Comptes, les ajudes nominatives i augmentar les ajudes a través de concurs, i ho valoram. Ara, dit això, si tota aquesta informació que ha donat la Consellera és certa i correcta, ens preocupen dues qüestions:

a) Vol dir la Consellera que l’acord del Consell Insular de Menorca, del passat 16 de desembre del 2013, és contrari a la llei que esmenta la Consellera? Vol dir que l’acord en sessió extraordinària de “APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL CONSEJO INSULAR DE MENORCA PARA EL EJERCICIO 2014”,  on en el punt 3 xerra i detalla les “LÍNEAS DE SUBVENCIÓN Y AYUDAS NOMINATIVAS POR DEPARTAMENTOS “, i en el punt  3.3.3 descriu la  “Relación de ayudas nominativas del Departamento de Bienestar Social y Juventud, és nul?
b) Si no és així, i la informació de la Consellera és incorrecta, i el Consell Insular de Menorca sí pot donar- i dóna- ajudes nominatives,  vol dir això que la Consellera  ha fet aquestes afirmacions perquè, a pesar de votar l’acord no el va llegir, o pitjor encara, va fer aquesta afirmació per desinformat, per confondre l’opinió o per intentar senyalar una determinada entitat?

Sigui com sigui, les explicacions de la consellera senyora Aurora Herráiz,  no són  en absolut convincents, com podreu veure en l’acord adjunt,  per diversos motius:
1.       En el pressupost global del CIM per al 2014 els ajuts nominatius passen de 74 (2013) a 103 (2014) i arriben a 1.590.353,68€ (un 5% més que el 2013). D’aquests, 531.026,68€ són de departaments gestionats directament per la Sra Heráiz.
2.       Si el que, realment, es volia canviar era la forma de donar els ajuts, el més lògic hauria estat afegir els 18.000€ que rebien els “Escoltes de Menorca” fins al 2013 als 20.000€ que es donaven el 2013 a “Ajuts a entitats”. La realitat és que, el 2014, la quantitat continua essent la mateixa (20.000€).
Així, com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, “en realitat, el que s’ha fet és reduir els ajuts que es donaven a les entitats que treballen amb joves. Resulta ridícul voler confondre l’opinió pública dient que els “Escoltes de Menorca” poden optar a una convocatòria oberta que no s’ha vist incrementada amb el que abans rebia aquesta entitat. Una vegada més, els joves de Menorca pagaran les conseqüències d’una acció política que no els té en compte”.
Finalment, els menorquinistes pensem que estaria bé que el CIMe fes un aclariment sobre la notícia apareguda i sobre el fet de  si el consell dóna o no ajudes nominatives.

Per tal que ho pugueu comprovar, us adjuntam Bases reguladores CIMe pel 2014 i ajudes nominatives i l’enllaç del web del Consell on està publicat aquest acord.