“Que es restableixi la dignitat dels docents i ….” (CEM)

En el Consell Escolar Municipal de Ciutadella (CEM) de dia 3 d’octubre de 2013 es va aprovar un manifest en el qual en el punt desè diu: “Que es restableixi la dignitat dels docents i la seva honorabilitat professional, que ha estat tan malmesa”. Aquest manifest va ser aprovat per 20 vots a favor i 2 abstencions (les de l’equip de govern del PP) i es va decidir fer-lo públic i remetre-ho a la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears.

Ara bé, aquest acord del Consell Escolar Municipal no és respectat pels regidors de l’equip de govern de l’ajuntament de Ciutadella. N’hi ha prou en veure la intervenció a un ple del portaveu del grup municipal del PP o la glosa de la regidora d’educació o les declaracions del regidor de serveis generals (en qualitat de president del PP de la junta local) o del propi batlle en una reunió del PP que després transcendí als mitjans de comunicació i que ell mateix va recordar al ple de dia 13 de febrer. Demanam a l’equip de govern de l’ajuntament de Ciutadella que respecti els acords aprovats pel Consell Escolar Municipal de Ciutadella.

En el diari Menorca de dia 23 de gener de 2014 sortia una glosa de la regidora d’educació de l’ajuntament de Ciutadella titulada “les gloses que cant fan mal”. Tot i que en data 8 de febrer va sortir una rectificació al diari dient que la glosa no havia d’anar signada per la regidora sinó només pel nom propi de la regidora, ens sembla indignant que tardés tant a rectificar-ho i si més no és curiós que sortís la rectificació després de la comissió informativa d’educació de dia 6 de febrer.

De cap manera compartim des del PSM el contingut de la glosa adreçada al grup de persones (pares i mares, docents, altres ciutadans) que es van manifestar de manera silenciosa i pacífica el dia de Sant Antoni. No tan sols insulta als docents sinó també els pares i mares que hi van participar i fins hi tot als pares i mares dels docents quan es demana com ens van educar.

Expressions com aquestes no són acceptables i menys per la regidora d’educació: “malentès llibertinatge”, “donau lliçons as més petits”, “Els inculcau valors podrits”, “feis un bon sembrat de cols, posau carota d’esquirols”, “No sé com us van educar, no teniu feda, ni mirament”, “no som d’aquesta calanya”, “Us feis dir gent de ciència, i tots teniu nom i llinatge!”.

Quina mania la del PP en posar noms i llinatges als docents que es manifesten en favor d’una escola pública de qualitat i per a tothom. Si ens volen incloure en aquesta llista ho poden fer el nostres noms i llinatges són Joana Gomila Lluch i Magí Muñoz Gener.

Per altra banda, vam poder escoltar al ple de dia 15 de gener de 2014 com el portaveu del grup municipal del PP feia afirmacions referint-se als docents en general i als del PSM en particular:

  • Els hi han permès fer lo que han volgut dins de les escoles com si fos un coto privat i fan lo que els hi dona la gana.
  • La visió dels professors, que el PSM n’està ple, seria ensenyar, no adoctrinar. Vostès no ensenyen, vostès adoctrinen.
  • Si volguessin fer un favor als alumnes fa estona que haurien intentat posar remei a aquesta sangria que tenim de fracàs escolar. Que han fet, no han fet res en absolut
  • No s’han preocupat de que els alumnes treguin males notes però s’han preocupat de tenir lasos catalanistes i tenir sa bandera catalana, però no s’espanyola.

Poden consultar l’àudio que hi ha penjat a la pàgina web de l’ajuntament de Ciutadella si ho volen corroborar.

No tenim paraules per qualificar les injuries cap els docents i cap a nosaltres mateixos del portaveu del PP. El convdam a venir a les nostres classes i a comprovar vostè mateix i tot l’equip de govern del PP si feim el que ens dóna la gana, si ens despreocupam dels alumnes, si feim tot el possible perquè els nostres alumnes treguin males notes i això no ens preocupa gens i si ensenyem o no als nostres alumnes. Abans de fer unes afirmacions com aquestes hauria de comprovar que el que diu és cert.

El passat dia 6 de febrer de 2014 podíem llegir al diari Menorca unes declaracions del regidor de serveis en qualitat de president del PP local de Ciutadella arrel d’unes pintades aparegudes a l’annex del Institut Josep M. Quadrado (accions que rebutgem des del PSM): “els autors demostren molt poca educació. Les formes de manifestar-se coincideixen amb les que hem vist aquests darrers mesos als centres docents. Qui ha estat capaç de fer açò ha tingut uns bons mestres. Però si se’ls educa així no m’estranya que després demostrin una mala educació tan impressionant”.

Ens agradaria poder saber com el president del PP local de Ciutadella arriba a la conclusió que les pintades tenen a veure amb la mala praxis docent i, a més, demostra un gran desconeixement de les formes de manifestar-se en els centres docents a favor d’una escola pública i de qualitat. Realment vergonyós, insultant i de molt mala educació.

Tots compartim que s’ha de poder expressar el descontent o les discrepàncies en el tema de l’educació però sempre pacíficament, des de la tolerància i el respecte que és així com ho han fet els pares , mares i docents que no estan d’acord amb les imposicions de la Conselleria d’Educació. Tot el contrari de molts càrrecs públics del PP (Consellera d’educació, portaveu al Parlament, diputats del PP al parlament, president del Govern de la Comunitat autònoma de les Illes Balears,etc.) que volen imposar els seus criteris (tot i el seu total desconeixement del tema educatiu) a base d’insults cap els professionals de l’educació i els pares dels alumnes que defensen una escola pública de qualitat i per a tothom.

Grup municipal del PSM- Més per Menorca a l’ajuntament de Ciutadella.