El PSM Més per Menorca insta el Govern a actuar contra el PP davant l’incompliment de la llei de símbols

Nel Martí, diputat del grup PSM Més per Menorca denuncia que “el primer partit polític que incompleix la llei de símbols és el que l’ha impulsada. Se’n riuen de la gent. Si el Govern no sanciona el PP, no tendrà cap legitimitat per exigir als altres el compliment d’aquesta llei absurda”.

El PSM Més per Menorca denuncia que el PP ha incomplert de manera flagrant la llei de símbols, en vigor des del passat mes de gener. En un acte de partit, els conservadors han presentat una imatge que inclou la bandera oficial de l’illa de Mallorca juntament amb el logotip amb les sigles del PP. Aquest fet infringeix clarament l’article 3.5 de la llei de símbols, que estableix el següent:

Es prohibeix en la bandera de les Illes Balears, en l’escut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la resta d’emblemes oficials de les administracions públiques de les Illes Balears la utilització de qualsevol símbol o sigles de partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades

El diputat Nel Martí afirma: “aquest incompliment clar de la llei, quan no ha passat ni tan sols un mes des de la seva entrada en vigor, i justament per part del partit polític que l’ha impulsada, demostra que aquesta norma és absurda i ha de ser derogada. El PP ni coneix la llei ni l’ha assumida, i només l’ha concebuda com una arma partidista contra els ciutadans crítics amb les seves polítiques”.

Des del PSM Més per Menorca instem el Govern a actuar immediatament contra el PP per incomplir la llei de símbols. Martí adverteix: “si el Govern no imposa una sanció al Partit Popular, no tendrà cap legitimitat per exigir als altres el compliment d’aquesta llei absurda”.

El PSM Més per Menorca vol deixar clar que no està d’acord amb la llei: segons Martí, “els símbols són de tots i tots n’haurien de poder fer ús amb llibertat i sense coartar la llibertat d’expressió, però lògicament és inacceptable que qui ha fet la llei a l’endemà la incompleixi, perquè açò és burlar-se no només de l’estat de dret, sinó també dels ciutadans”.

Adjuntam la imatge que circula per les xarxes socials amb la imatge del PP que incompleix la llei de símbols i amb el text de l’article 3.5 de la llei.

El PSM Més per Menorca insta el Govern a actuar contra el PP davant l’incompliment de la llei de símbols