El conseller Huguet impedeix una consulta de la consellera del PSM Més per Menorca al Consorci de disciplina en rústic perquè no és “una visita autoritzada”

Dijous passat, 30 de maig, la consellera del PSM Més per Menorca, Maite Salord, va fer una visita a les dependències del Consorci de disciplina en sòl rústic, ubicades al Consell Insular de Menorca, per tal d’informar-se sobre l’estat de la tramitació de dues instàncies, registrades dia 13 i dia 23 de maig, referents a una inspecció a les obres fetes a Torralbenc. Concretament, volia saber si la inspecció ja s’havia duit a terme i, si així era, demanar que li lliurassin l’acta de la inspecció just s’hagués redactat.

Mentre era atesa, amablement, pels tècnics presents, la consellera va ser advertida, per personal del CIM, que el conseller Huguet, avisat de la seva presència, havia manifestat que era una “visita no autoritzada” i que, per tant, no podia fer les consultes plantejades.

Davant l’estupor i la indignació de ser tractada de “visita no autoritzada”, la consellera Salord va abandonar el despatx del Consorci i va procedir a comunicar els fets a la secretària del Consell Insular de Menorca. A més, ha registrat una sèrie de preguntes al conseller Huguet, que espera que se li responguin per escrit:

1- Quin és el règim de visita al Consorci per part d’una consellera electa del Consell Insular de Menorca?

2- Quin és el procediment que ha de seguir una consellera electa del Consell Insular de Menorca per ser considerada una “visita autoritzada” per informar-se de l’estat de tramitació d’una denúncia que ha posat davant el Consorci de disciplina en sòl rústic?

3- Quin és el procediment que ha de seguir qualsevol ciutadà per informar-se de l’estat de tramitació d’una denúncia que ha posat davant el Consorci de disciplina en sòl rústic?

Des del PSM Més per Menorca consideren que és lamentable aquesta forma d’actuar del conseller Huguet, actuació que no fa més que augmentar les sospites de manca de transparència i opacitat en tots aquells temes que tenen a veure amb la legalitat urbanística.

Com afirma Maite Salord, “Qui m’autoritza són els més de 4200 vots del PSM Més per Menorca a les passades eleccions, cosa que difícilment podrà dir el conseller Huguet que, en ser un conseller no electe, no es va presentar a les eleccions i va ser triat a dit pel president Tadeo, en base a uns mèrits que, sincerament, de cada vegada ens costa més entendre.”