“El falcat de normatives sí que afectarà directament l’urbanisme i el model territorial Menorca”

barreres
Cada dia que passa és més evident que seguir afirmant que el “model territorial de Menorca i que  el nivell de protecció  no canviarà” és una entelèquia, ja que amb tot el falcat de normatives aprovades pels distints governs del PP, aquest model en la realitat no podrà existir. Avui, per exemple, el PP ha aprovat, amb els vots a favor del  diputats de menorca , la “llei del sòl”, que permetrà, entre d’altres coses, una amnistia total en matèria de construccions il·legals en rústic.

El Grup Parlamentari MÉS ha rebutjat la llei del sòl que avui ha centrat el debat del plenari del Parlament, ja que el PP no accepta l’esmena més important que hem presentat: l’eliminació de l’amnistia urbanística en sòl rústic.  És cert que el  PP ha acceptat 75 esmenes, d’un total de 240 presentades pel Grup MÉS, però no ha volgut modificar la proposta d’amnistiar de manera generalitzada les construccions il·legals en sòl rústic. De fet, com comenta Nel Martí, “Des del principi de la negociació ja li vàrem dir que li canviàvem 240 esmenes per una sola: la supressió de la disposició transitòria que legalitza tot al sòl rústic, fet abans de la 7/2012 i passant per caixa”.

De fet, Nel Martí comenta que “aquesta hauria d’haver estat la llei del territori per excel·lència, compilant les normatives dels darrers trenta anys, però no ha estat així. De fet, beneeix la desregulació que implica la Llei del turisme, i Company ja anuncia, amb la Llei del sector agrari, que qui se’n vagi a fer feina al camp s’hi podrà fer un xalet, independentment de l’extensió del terreny… Què “ordena”, idò, en l’ús del sòl, la Llei del Sr. Company?”.

Els menorquinistes consideren que és una llei que regularitza les il·legalitats en sòl rústic amb el pretext del “què n’hem de fer?, deixar-ho fora d’ordenació tota la vida” o “que a partir d’ara ara sí és controlarà i es perseguirà la il·legalitat”. Però, és clar, aquest argument amaga el fet que atemptar contra el territori i no fer car de les lleis surt pràcticament de franc, essent una falta de respecte als que han complert la llei.  A més,  la regularització de les il·legalitats en sòl rústic acaben tenint, a vegades, un efecte crida a no fer les coses bé ja que, finalment,  sempre s’acaba regularitzant la il·legalitat, com també s’ha fet en el cas de l’amnistia fiscal”.  A més, Maite Salord considera que “ quin serà ara el sistema de control i inspecció del Consell i els ajuntaments que a de garantir el control de les il·legalitats, el mateix que s’ha aplicat fins avui a Torralbenc?”

Segon els menorquinistes, la cosa no acabi aquí. Ja que a Menorca, de fet, mentre per un costat,  en paraules de la diputada del PP Virtudes Marí,  “la llei del Sòl”, votada pel diputat i president del Consell de Menorca Sr. Tadeo, fomentarà la rehabilitació, reforma i reconversió, en lloc del creixement i el desenvolupament d’urbanitzacions.  Per altra banda, a Menorca, i segons la norma territorial transitòria que també aprovarà el Sr. Tadeo, president del Consell, permetrà fer, entre d’altres moltes coses, hotels en rústic i instal·lacions esportives segons la Norma Territorial Transitòria o noves construccions associades a l’agricultura i ramaderia d’oci.

Davant tot aquest allau de normatives que afecten directament a Menorca i els menorquins, sembla que tornen a incidir en un model basat en la construcció i d’urbanització, sense recordar que aquest ha estat un dels detonants de la crisis a l’estat Espanyol. Maite Salord considera que “la incidència de totes aquestes normatives damunt Menorca pot ser molt significativa i, per tant, és necessari analitzar-les des d’una globalitat, en profunditat i llegint la lletra petita i no de manera aïllada. Moltes de les lleis i actuacions dels governs del PP tenen una incidència molt directa sobre l’illa de Menorca i el resultat de l’aplicació conjunta, per exemple, de la nova llei de costes estatal, o lleis Balears,com pot ser la nova Llei del sòl,  la Nova Llei General Turística aprovades  amb el vot a dels diputats de Menorca, entre ells el President del Consell de Menorca,  la Llei Agrària- en redacció-, o ara, en el cas de Menorca, la Norma Territorial Transitòria i les legitimacions (exoneracions d’aquesta normativa), la revisió del PTI encoberta i el  reglament turístic o actuacions com el projecte d’ampliació de la carretera general, les prospeccions petrolieres, els nous projectes d’extracció de biomassa, segur que alteren el model territorial actual i la seva planificació urbanística, i, òbviament, el seu model de desenvolupament”.