El Govern ha de reaccionar davant la sentència que posa en perill els reforços de policia en estiu

Nel Martí afirma que “és urgent adoptar mesures per garantir l’estabilitat de les plantilles de policia a les Illes Balears”

El Grup Parlamentari MÉS insta el Govern a reaccionar davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc que posa en perill la continuïtat de les  plantilles de policia a les Illes Balears, on hi ha més de 600 policies locals en situació administrativa de funcionari interí, dels quals uns 200 corresponen a policies de temporada (abans policies turístics).

La sentència 18/2014, de 15 de gener de 2014, recurs 616/2011, declara que l’existència de policies interins és incompatible amb una norma bàsica estatal, en referència a l’antiga Llei de Bases de Règim Local. La sentència està recorreguda al Tribunal Suprem, que podria establir que els policies interins no poden exercir d’agent d’autoritat (en aquest sentit, la nova Llei de Bases de Règim Local és encara més explícita que l’anterior).

Si el TS confirma la sentència, cap policia interí podrà exercir com agent de l’autoritat. Per tant, els ajuntaments no podran reforçar les plantilles amb interins, i hauran de treure a concurs les places cobertes interinament per passar a ser funcionaris de carrera.

El diputat Nel Martí diu: “lamentam que el Govern no hagi previst que això podia passar, i que no incorporàs a la llei de coordinació de la policia local mesures per afavorir l’estabilitat de la plantilla i passar d’interins a funcionaris de carrera”. I davant la sentència esmentada afirma que “és urgent adoptar mesures per garantir l’estabilitat de les plantilles de policia a les Illes Balears”.

La sentència del TSJPB reafirma un plantejament que ja havíem apuntat des del Grup MÉS durant la tramitació de la llei de coordinació de policies locals, en el sentit que la situació d’interinatge no és la més idònia per exercir d’agent de l’autoritat amb plenes garanties. La formació recorda que hi va presentar una esmena per garantir l’estabilitat de les plantilles de policia a Balears.

Adjuntam l’esmena.

Esmena estabilitat policies