PSM Més per Menorca ha presentat una esmena al Pressupost de la CAIB 2015 perquè s’incloguin 600.000 euros de transferència de capital a l’Ajuntament de Ciutadella per a destinar a l’equipament del Teatre des Born

La portaveu del PSM a l’Ajuntament de Ciutadella, Joana Gomila, i el diputat menorquinista, Nel Martí, van denunciar fa

Interior del Teatre

unes setmanes que l’aportació del Govern en el Pressuposts de la CAIB per al 2015 no s’havien previst nominalment, sinó a través de l’IBISEC amb un conveni plurianual. Per al 2015, l’aportació del Govern de Bauzá al Teatre des Born seria del 100.000 euros.

El PSM Més per Menorca considera deficient la forma que ha triat el Govern per a col·laborar amb Ciutadella (el conveni plurianual), i molt insuficient l’aportació prevista pel Govern (100.000 euros cada any). El Govern, amb aquest sistema obliga a l’Ajuntament a haver d’avançar la majoria dels recursos, i a hipotecar-se o desquadrar el pressupost afectant a altres partides.

Per aquest motiu, PSM Més per Menorca ha presentat una esmena d’addició al programa 455A de 600.000 euros per a destinar a l’Equipament del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca, al costat de l’aportació a altres transferències per inversió, com la que es preveu per al Teatre d’Inca. Retall del pressupost:

74359 Cons. Eivissa patrimoni humanitat
1.075.874€
744 A fundacions del sector públic autonòmic
335.334€
74414 A la Fundació Robert Graves
135.334€
74417 A la Fundació Teatre Principal d’Inca
200.000€
745 A altres fundacions en que participa la Comunitat Autònoma
5.000€
74513 Fundació Enciclopèdia de Menorca
5.000€

El diputat Nel Martí també informa que han presentat una altra esmena per incrementar l’aportació a la Fundació Enciclopèdia de Menorca, només prevista amb 5.000 euros. El PSM Més per Menorca proposa incrementar l’aportació en almenys 6.000 euros més.