El Govern deixa sense formació als mestres d’infantil de Menorca

Durant el proper curs escolar els mestres de 0-6 anys de Menorca no disposaran d’assessors per a la formació permanent

Aquesta és la conclusió que es treu de la convocatòria publicada al CAIB en la qual, per primera vegada des del 2010, no hi costa la formació permanent per a infantil 0-6 anys. CEP Menorca, pàgina 8.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=876859&lang=ca

images
Efectivament, a partir del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’assessoria d’educació Infantil va desapareixer. Fins aleshores, Menorca tenia dues assessores, la de 0-3 i la de 3-6. Amb el Decret esmentat la composició del CEP de Menorca va quedar només en quatre assessories: Primària, Secundària, Llengües estrangeres i TIC.

A la darrera convocatòria, Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de l’11 de juny de 2012, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d’assessors de formació permanent en els centres de professorat, ja va sortir d’aquesta manera i ara ha sortit igual.

Tot i açò, a Menorca, per evitar els perjudicis d’aquesta decisió que afecta l’Educació Infantil, l’assessora de Primària, que abans del 2012 havia estat assessora també d’Infantil, ha organitzat algunes activitats adreçades a aquest col·lectiu. “Però aquesta no és la solució”, diu el diputat menorquinista Nel Martí. Per aquest motiu el PSM Més per Menorca ha presentat una proposició no de llei instant al Govern a recuperar la figura de l’assessor en Educació Infantil, o en un cas transitori unificar infantil i primària en una sola assessoria amb designacions de funcions per ambdós nivells.

Des del PSM Més per Menorca es valora molt negativament l'”oblid” de la Conselleria d’Educació, que posa de manifest la seva poca atenció cap a aquesta etapa educativa.

Nel Martí també ha presentat una bateria de preguntes a Camps per conèixer les actuacions de la Conselleria en aquesta matèria.

Martí considera que l’aplicació caòtica del decret TIL ha tinguts moltes conseqüències derivades dels “oblids”, que han afectat infantil, als alumnes amb necessitats educatives especials, etc.