El PP rebutja al CIM la proposta de deducció fiscal a famílies que tenen fills que estudien fora de Menorca

Lamentam que el PP rebutjàs, en el darrer Ple del Consell Insular de Menorca, la proposta d’acord del grup PSM Més per Menorca de deducció fiscal a famílies que tenen fills que estudien fora de Menorca

El PP, a més d’incomplir les seves promeses electorals, no dóna suport a propostes que beneficiarien a famílies i estudiants de Menorca 

En el Ple del Consell Insular de Menorca de dia 21 de juliol, el PSM Més per Menorca va presentar una proposta d’acord per tal de que les famílies amb descendents o adoptats menors de 25 anys i que cursin estudis d’educació superiors fora de la seva illa de residència puguin deduir-se fins a 1.600 euros per estudiant, sempre i quan els seus ingressos siguin inferiors a 35.000 euros anuals.

Futurs estudiants universitaris

Aquesta proposta va ser rebutjada amb els vots en contra del PP, demostrant, una vegada més, la seva nul·la sensibilitat amb els problemes reals de Menorca i dels menorquins.

La intenció de la proposta presentada era que cap estudiant hagi de deixar de cursar uns estudis concrets per motius econòmics. En aquest sentit, hem de dir que aquesta deducció ja s’està aplicant a les Canàries des de l’any 2007. Per tant, per què el PP no vol que s’apliqui, també a les Illes?

La fiscalitat és una eina eficaç per corregir disfuncions conseqüència de moltes derivades, entre d’altres, les geogràfiques. En aquest mateix sentit, la insularitat afecta especialment a illes com Eivissa, Menorca i Formentera, on la presència d’estudis universitaris és molt limitada.

Que centenars de joves hagin de partir per poder estudiar implica una despesa molt elevada per a les seves famílies i, per aquest motiu, considerem que s’ha d’ajudar amb recursos públics a les famílies que pateixen aquesta problemàtica. No podem oblidar que aquests joves preparats són el gran capital humà que té Menorca.

Com afirma el diputat Nel Martí, “no podem entendre que l’equip de govern de PP del Consell, amb l’excusa que ara s’està modificant la llei, digui que no pot aprovar aquesta proposta. Estam parlant de la part de l’IRPF que gestiona la CAIB, no l’Estat. I per tant és la CAIB qui ha de decidir la política fiscal que vol aplicar. Ara, ja tenim clar que el PP no vol una política fiscal a favor dels nostres estudiants.

D’altra banda, no podem oblidar que, durant la campanya electoral, el PP, Tadeo, Bauzá, vam prometre que el transport aeri seria una prioritat, i no només no ha estat així sinó que els sectors més vulnerables i més perjudicats pels elevats costos de la insularitat estan pitjor que abans. Un d’aquests casos és el dels estudiants que per a continuar la seva formació han de canviar el lloc de residència.

Com recorda la portaveu del PSM Més per Menorca al CIM; “hem de recordar, en aquest sentit, que el PP va prometre (i no pensa complir) tres bitllets d’anada i tornada, cada curs escolar, a tots els estudiants menorquins. Una proposta que en el seu moment ja vam valorar com a demagògica i populista, ja que no resol l’autèntic problema de la insularitat que pateixen els estudiants. PSM Més per Menorca aposta per incrementar i millorar el sistema de beques i complementar-lo amb deduccions fiscals a les famílies amb membres residint fora per estudis.”