“Menorca necessita de transport aeri sanitari urgent durant les 24 hores”

Després que vàries entitats menorquines posassin de manifest, fa més d’un any, el dèficit que suposa disposar durant només 12 hores d’una avioneta ambulància amb base a Menorca per als trasllats urgents, el tema segueix igual i sense cap voluntat de millorar la situació.

Avió de transport sanitari

Efectivament, després de la denúncia feta per algunes associacions de malalts, recollida en els mitjans de comunicació menorquins fa més d’un any, la situació no ha canviat gens. Tot segueix igual: Menorca, l’illa -respecte de Mallorca i Eivissa- més depenent quant a serveis sanitaris especialitzats, disposa d’una avioneta d’urgències sanitàries ubicada a Menorca, només durant 12 hores al dia (de les 8 del mató a les 20 hores de la nit). La resta d’hores es cobreixen a través de l’avioneta que té base, 24 hores, a Mallorca. Aquesta situació fa que les urgències que es produeixen a partir de les 20 hores estiguin subjectes a possibles demores, i fins i tot al col·lapse si l’avioneta de Mallorca no està disponible.

Com ja hem dit, Mallorca en canvi disposa d’una avioneta ambulància, amb base Mallorca, durant 24 hores. El mateix passa amb l’helicòpter d’Eivissa i Formentera. Aquesta situació suposa un dèficit sanitari que cal resoldre, i per açò el PSM Més per Menorca proposa que es revisi la regulació del transport aeri sanitari a les Illes, i es posin ens recursos materials i humans necessaris per evitar una situació perjudicial i discriminatòria per als pacients que necessiten un trasllat urgent des de Menorca. En aquest sentit, els menorquinistes proposen que Menorca disposi d’avioneta sanitària durant les 24 hores, i que es reguli la situació contractual del personal de vol, cosa que ara tampoc es té.

Maite Salord, consellera i coordinadora del PSM Més per Menorca, explica que possiblement Menorca mai podrà disposar de tots els recursos sanitaris materials i humans especialitzats, però per açò mateix l’accés -via transport aeri – ha d’estar més assegurat i reforçat que mai.

Nel Martí, diputat menorquinista, considera que les debilitats de disponibilitat sanitària (serveis, especialistes, etc) s’han de compensar amb fortaleses d’accessibilitat, i açò passa inevitablement per tenir 24 hores una avioneta disponible.

Salord es demana quantes vegades el president de Menorca ha plantejat aquesta qüestió al Govern de les Illes Balears? “No tenim coneixement de cap demanda del Consell en aquest sentit, i els menorquins no és açò que esperen dels seus representants.”

Martí: “Els serveis sanitaris de les Illes els pagam entre tots, però no tots hi podem arribar a temps? Açò és el que ens diu ara el Govern de les Illes? No ho podem acceptar!”