El Govern del PP dificulta el reconeixement dels drets que la llei atorga a les persones dependents

El PP ha retallat el dret de les persones amb dependència

A Menorca hi ha 160 persones que esperen des del juliol del 2014 la valoració de dependència

El PSM Més per Menorca ha tingut accés a vàries queixes presentades davant la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears en les quals els familiars de les persones dependents denuncien les traves per ser valorades i tenir accés a les prestacions establertes per la llei. “Són traves polítiques, no tècniques”, afirmen Maite Salord i Nel Martí.

Maite i nel Proclamació

Segons els menorquinistes, des de fa quasi un any s’ha passat de tres a un tècnic facultat per a dur a terme les valoracions de dependència a Menorca. I aquesta única persona que actuament dur a terme les valoracions no es substituïda quan està de baixa. De fet, fa més de tres mesos que, degut a la seva baixa temporal, ningú ha duït a terme les esmentades valoracions. La conseqüència és que, a dia d’avui, hi ha valoracions pendents des del mes de juliol del 2014, amb un total de 160 sol·licituts pendents. Aquesta situació ha generat vàries queixes dels demandants que encara esperen resposta de l’administració en la majoria de casos.

Per als menorquinistes aquesta situació no és el resultat de res inesperat, sinó d’una determinació política clara: es dificulta la valoració de dependència per evitar de desquadrar la demanda dels drets que se’n deriven, ja siguin ajudes directes, places als centres de dia, cuidadors, etc. D’aquesta manera es distorsiona la realitat, i s’impedeix a molts ciutadans a accedir a un dret que la llei atorga a les persones dependents. El Govern del PP dóna unes xifres de cobertura de la dependència que són falses, perquè retarda les valoracions i allarga l’espera, i fins que no es fa la valoració i el reconeixement de la dependència no se’ls atorga el dret i no computen per a rebre les prestacions.

A més dels casos esmentats, a les Illes el percentatge de persones que sí tenen reconegut un grau i nivell que els dóna dret a rebre les prestacions però que encara no poden rebre-les perquè encara no se’ls ha aprovat el Pla Individual d’Atenció i, per tant, estan en una situació que s’anomena de “llimb”, se situa en el 28%, davant del 20,2% de l’Estat (no disposam de dades per cada illa).

“El resultat és dramàtic per a les famílies que viuen aquesta espera”, diuen Maite Salord i Nel Martí. “I la responsabilitat d’aquesta situació recau tant en el Govern com en el Consell insular que s’han anat passant la culpa un a l’altre donant un espectacle lamentable a les famílies afectades”. Els menorquinistes volen una explicació i una resposta ràpida de l’administració per aquestes persones.

Tant Salord, consellera al Consell de Menorca, com Nel Martí, diputat al Parlament de les Illes aposten per redraçar la situació de forma urgent, reincorporant dues noves places a la tasca de valoració de dependència, i en menys de dos mesos posar la llista d’espera a zero. “I no ens hem d’enganyar”, diuen els menorquinistes, “després vindrà la feina de cumplir amb els drets que recull la llei i el pla d’atenció, i de saber realment quantes places o altres prestacions fan falta. Tal vegada, en aquest nou escenari no hi hagués hagut superàvit econòmic per part del Consell Insular, però les persones estarien ateses”