El Govern gasta més de 22.000 euros en un estudi sobre connectivitat aèria que s’ha d’entregar després de les eleccions

Bauzá contracta un estudi que s’entregarà al nou Govern sorgit de les eleccions autonòmiques

“És ridícul, innecessari i frega la malversació de recursos públics”. Així s’expressa el diputat Nel Martí en relació a la contractació d’un estudi que costarà més de 22.000 euros, que no aportarà dades noves i que no se sap si serà d’interès per als nous governants.

avió

Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca considera a més a més una provocació i un insult als ciutadans de les Illes que ara, el darrer any de govern, després de múltiples peticions de l’oposició, després de què el Govern manifesti (en boca del Director General de Ports i Aeroports) que “el transport aeri no és un problema” o que “és un problema que s’han inventat vostès” (referint-se a l’oposició, i a la resta que han fet propostes de millora: Consell de Menorca i Plataforma El Transport Aeri ens Ofega); ara, idò, el Govern tregui a concurs i adjudiqui un estudi sobre la connectivitat aèria de les Illes Balears.

Aquesta petició a més d’inoportuna és, si ens referim a les bases del concurs, innecessària. Segons les bases tècniques l’estudi té per objecte recollir dades del tràfic interinsular, aportacions de les administracions de la CAIB i fer una projecció de futur. “Totes aquestes dades les té o el Ministeri de Foment i AENA, o les administracions del Govern, consells i ajuntaments. Com pot ser que el Govern es gasti 22.000 euros en un estudi per recollir allò que ha fet ell o la resta d’administracions insulars? Així ho diuen les bases: “Recoger las acciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y su sector público instrumental para la promoción de la conectividad aérea de les Illes Balears”.

Per al diputat del PSM Més per Menorca el que ha de fer el Govern és liderar, juntament amb els consells, un front comú fort i clar per resoldre d’una vegada la precària situació de la connectivitat entre illes, i entre aquestes i la península. El Consell de Menorca ja va encomanar un estudi fa només mig any, i també ho va fer la Plataforma cívica menorquina. El Govern, a parer de Nel Martí, el que ha de fer és recollir l’envit dels consells i de la societat civil, i posar-se a fer feina. “El PSM Més per Menorca defensa que la connectivitat s’ha d’incloure dins el nou règim especial de les Illes Balears, incorporant les propostes del descompte al 75% (encara que sigui provisional) i/o la tarifa universal”.

Nel Martí insta al Govern a rescindir el contracte, i ha convocar un comissió govern-consells-societat civil per definir un pla d’actuacions urgent. “Bauzá pot dir que el turisme és el nostre petroli, però no hi ha turisme ni activitat econòmica si abans de es resol la nostra crisi aèria”.

Es pot trobar tota la informació en aquest enllaç de la plataforma de contractació:

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=28749&idOrganoContratacion=-1&pagina=&idi=ca&idTipoContrato=SERVICIO&baja=N&idTipoProcedimiento=CMAJ

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: CINESI SLU
Data de formalització del contracte: 01/09/2014
Pressupost d’adjudicació (IVA exclòs): 18.500,00 Euros
IVA: 3.885,00 Euros
Pressupost d’adjudicació (IVA inclòs): 22.385,00 Euros
Termini d’execució de contracte: Des de l’01.09.14 fins al 15.07.15
Data d’inici: 01/09/2014
Data prevista d’acabament: 15/07/2015

(S’adjunta l’acta de la contractació)

Acta 3 Mesa de contractació