Reforma de l’estatut per eliminar els aforaments dels diputats, del president i dels consellers del Govern

El PSM Més per Menorca aposta per eliminar la figura de l’aforament de l’Estatut que afecta a diputats, President i Govern

Dimarts dia 17 de setembre es debatrà a la Comissió d’Assumptes Institucionals la proposició no de llei del Grup MÉS en la qual s’insta el Govern de l’Estat a eliminar la figura de l’aforament de la Llei Orgànica del Poder Judicial, així com també a impulsar una reforma de la Constitució per tal de derogar el principi d’inviolabilitat del Rei.

rei

El diputat del PSM Més per Menorca (Grup MÉS), Nel Martí, ha presentat avui les iniciatives que el seu grup va enregistrar al Parlament i que tenen com a objectiu eliminar la figura de l’aforament així com la inviolabilitat del Rei.

Nel Martí ha assegurat que “a dia d’avui ja no té sentit mantenir la figura de l’aforament ja que és tracta d’una figura anacrònica”. El diputat menorquinista s’ha demanat “per quin motiu uns ciutadans han de dirigir-se al jutjats de primera instància i uns altres a Tribunal Superior o al Tribunal Superior?” Martí ha manifestat que “l’aforament tenia sentit segles enrere quan s’havia de defensar la figura dels parlamentaris enfront del poder dels reis, però a dia d’avui aquest fet ja no és dóna i, per tant, no té sentit mantenir-ho”.

Nel Martí ha assegurat que aquesta situació es veu agreujada quan PP i PSOE elegeixen els jutges que formaran part del Tribunal Suprem, els quals jutjaran als aforats que cometin algun fet il·lícit. Des del Grup MÉS aposten també per modificar l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (art. 44, 56.7, 57.5) i suprimir la figura de l’aforament per als diputats i diputades de la cambra autonòmica, per al President de la Comunitat Autònoma i per als membres del Govern. En aquest sentit, MÉS ha enregistrat també una segona proposició no de llei específica per a eliminar l’aforament de l’Estatut.

Per altra banda des del PSM Més per Menorca també apostam per suprimir la inviolabilitat del Rei, prevista a la Constitució Espanyola. En aquest sentit, Nel Martí ha apuntat que “tots els ciutadans hem de ser iguals davant la llei, independentment de la nostra família”.

(Adjuntam la PNL registrada pel Grup MÉS).

PNL Aforament