La improvisació del PP, ara amb el programa “Salut Jove i Cultura”

La inclusió de tallers sobre turisme en el programa “Salut Jove i Cultura” evidencia que el PP torna a improvisar i, per això, l’instam a fixar l’abast del programa, amb uns objectius clars i definits

Fa uns dies, l’equip de govern del Consell Insular de Menorca va fer públics el tallers del programa “Salut Jove i Cultura” en el qual, per primera vegada, s’hi incloïen activitats relacionades amb el turisme i la restauració, activitats que, de cap manera, remeten als seus objectius: oferir una oferta complementària cultural als centres escolars i, en el segon, promocionar hàbits saludables entre la població infantil i juvenil.

Salut Jove i Cultura

Així, tallers com “Coneguem un establiment de restauració: restaurant, bar, cafeteria…”, “Coneguem un hotel”, “El Turisme com a professió”, “Turisme i emprenedoria”… difícilment encaixen en els objectius del programa. Tampoc responen a l’explicació que la consellera Herráiz dóna a la presentació del programa: “s’han incorporat catorze tallers nous, alguns dels quals introdueixen el coneixement de noves professions”.

Així, una vegada més, el PP torna a improvisar i introdueix canvis en els programes que adreça als joves de forma precipitada. Hem de recordar que, fins al curs 2010/11, el Consell Insular de Menorca oferia dos programes diferenciats adreçats als joves de Menorca, Illa Escola i Salut Jove, amb uns objectius i unes propostes clarament definits.

A partir del curs 2011, el PP va creure oportú unificar els dos programes, fusió a la qual el PSM Més per Menorca no es va oposar però sí que va manifestar que s’havia fet de manera precipitada i prou barroera ja que es van limitar a incloure, sota el nom de “Salut Jove”, les propostes de caire més cultural que abans oferia Illa Escola. A partir del curs 2012, es va tornar a canviar el nom del programa per reflectir el doble vessant que se li volia donar i es va transformar en “Salut Jove i Cultura”.

És  per això que, en el pròxim Ple, presentarem la següent proposta d’acord:

El Ple del Consell Insular de Menorca insta l’equip de govern a fixar i determinar l’abast del programa que ofereix als centres educatius, amb una estructura que inclogui els seus àmbits d’actuació, amb un nom general que els sintetitzi, i amb uns objectius clars i definits.

Com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, “sembla que el PP ha convertit el programa “Salut Jove i Cultura” en un calaix de sastre on tot hi cap, sense cap tipus de criteri. Enguany, hi afegeixen tallers relacionats amb el Turisme sense que coneguem els motius i de forma incoherent en un programa que, en principi, no té res a veure amb el tema. Una vegada més, l’equip de govern improvisa.”