“El Govern menteix al Parlament, i desatén les peticions de l’Ajuntament de Ciutadella”

Els fets

El 2 de maig del 2014 el Govern de les Illes Balears responia a quatre preguntes parlamentàries per escrit en les quals es demanava per les comunicacions de l’Ajuntament de Ciutadella a l’ens Ports de les Illes Balears (durant els anys 2011-2012-2013-2014) sobre l’adaptació de les ordenances municipals de Ciutadella dins la zona de ports.

El Conseller de Turisme

A les quatre preguntes el Conseller de Turisme i Esports, i president de Ports de les Illes Balears (organisme depenent de la Conselleria de Turisme), respon “No hi ha comunicacions que facin referència als temes sol·licitats” (Doc adjunt).

En canvi la realitat és molt distinta (Documents adjunts). L’Ajuntament de Ciutadella va enviar tres comunicacions a la Direcció General de Ports i Aeroports, amb registre d’entrada i data de recepció següents:

Registre de sortida de l’Ajuntament 715, del 15 de gener del 2013. Rebut el 17 de gener del 2013. S’informa de l’Ordenança reguladora dels horaris d’establiments de l’oferta turística complementària, aprovada definitivament, i es dóna compte al Govern de què “diferents grups polítics volien un compromís de Ports per tal d’aplicar els mateixos horaris d’ocupació a tot el nostre municipi, i així evitar conflictes, perquè en tingueu coneixement a l’hora d’autoritzar l’ocupació de via pública de les terrasses de la zona del Pla de Sant Joan i de la zona portuària”.

Registre de sortida de l’Ajuntament 2534, del 15 de febrer del 2013. Rebut el 20 de febrer del 2013. L’Ajuntament informa de l’Ordenança reguladora de les festes de Sant Joan, i es sol·licita que “a l’hora d’autoritzar l’ocupació de via pública de les terrasses de la zona del Pla de Sant Joan i de la zona portuària, s’ajustin a les ordenances municipals”.

Registre de sortida de l’Ajuntament 12822, del 8 de juliol del 2013. Rebut 11 de juliol del 2013. L’Ajuntament informa que durant les festes de Sant Joan s’han produït fets “que podrien ser objecte d’infracció de les vostres concessions administratives”.

 

Valoracions

Davant aquesta contradicció, Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca, afirma:

1. El Govern de les Illes ha mentit a un diputat, però també al Parlament i a la ciutadania, i açò significa que ha amagat informació al Parlament i ha impedit la seva tasca de control a l’Executiu. Per aquest motiu, Martí presentarà una queixa davant la Mesa del Parlament i demanarà empara per aconseguir una rectificació del Govern.

2. I després les preguntes sobre el contingut de les comunicacions de l’Ajuntament de Ciutadella: ha tingut en compte el Govern les ordenances municipals alhora de fer les seves concessions i autoritzacions d’ocupació de via pública? Ha actuat el Govern davant les possibles infraccions denunciades per la policia local de Ciutadella?

En aquest sentit, Joana Gomila, portaveu del PSM Més per Menorca a Ciutadella recorda que la voluntat de l’Ajuntament era la d’aconseguir una equiparació en els criteris de les concessions d’ocupació de via pública i la resta d’ordenances (com la de Sant Joan), a la zona del port i a la resta del centre històric de Ciutadella. I la sensació que tenim, afirma Gomila, és que el Govern no en fa ni cas. De fet, l’Ajuntament no ha obtingut cap resposta a les comunicacions sobre les ordenances fetes durant el 2013.

 

Documentació

Comunicacions a Ports de les Illes Balears

“El Govern menteix al Parlament, i desatén les peticions de l’Ajuntament de Ciutadella”