El Grup Municipal del PSM Més per Menorca presenta una sèrie de preguntes a l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en el ple del mes d'abril

El Grup Municipal del PSM Més per Menorca presenta una sèrie de preguntes a l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en el ple del mes d'abril

Servei de Neteja Viària i revisió de l'Ordenança Fiscal recollida de residus:

Les queixes ciutadanes sobre la falta de neteja viària durant l'hivern s'han incrementat. Vesins i vesines i comerciants del nucli antic s’han posat en contacte amb el PSM Més per Menorca per demanar sobre els canvis en les freqüències de pas de la màquina fregadora i la neteja a pressió dels carrers, i també es queixen de les males olors d’alguns carrers. I en aquest sentit, el PSM Més per Menorca interpel·larà a la regidora de Neteja i recollida de residus de l’ajuntament de Ciutadella. També s’interessaran per la revisió de l’ordenança fiscal de recollida de residus. En el Ple del mes de novembre passat s’aprovà una moció per modificar aquesta ordenança en base a l’ordenança tipus que va ser remesa pel CIMe el mes de juliol de 2023, per així adaptar-nos a la nova normativa i que es converteixi en una taxa progressiva, pagant més qui contamina més.  El Grup Municipal del PSM Més per Menorca manifesta la seva preocupació pel retard en la tramitació de la modificació d’aquesta ordenança fiscal pel que es demanaran explicacions sobre el progrés real d'aquesta iniciativa.

 

Trasllat del Centre de Promoció de l'Autonomia: 

La controvèrsia sobre el trasllat del Centre de Promoció de l'Autonomia genera incertesa entre les famílies i els usuaris d'aquest servei. Es qüestionen els motius d'aquest canvi, així com les possibles repercussions en els serveis i professionals disponibles per atendre als ciutadans, si aquest trasllat es provisional o definitiu o és l’inici de fer desaparèixer aquest servei. Volem saber també quins usos es donaran a l’espai que fins ara ocupava el centre i en quins tempos es preveu ocupar. El PSM Més per Menorca demanarà sobre aquest tema a la regidora d’atenció social i presidenta del patronat de l’Hospital municipal.

 

Per altra banda, el PSM Més per Menorca demanarà sobre el Servei de Bar al Museu Municipal Can Saura:

La demora en la licitació del servei de bar al Museu Municipal Can Saura genera interrogants sobre els progressos realitzats fins ara. Es sol·licita al regidor de cultura informació sobre els tràmits realitzats des de la proposta presentada el novembre passat i l'estat actual del procés.

 

Revisió del Reglament d'Abastament d'Aigua Potable:

El Grup Municipal del PSM Més per Menorca recorda la necessitat de revisar el reglament d'abastament d'aigua potable, atès que es considera desfasat i necessita una actualització urgent. Es pregunta a la regidora d’aigües sobre els tràmits realitzats fins al moment i la implicació dels grups de l'oposició en aquesta tasca.

 

Amb aquestes preguntes, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca posa de manifest el seu compromís amb la transparència i la participació ciutadana en la gestió municipal. S’espera que l'Equip de Govern respongui adequadament a aquestes qüestions per garantir una millora contínua dels serveis i el benestar dels ciutadans de Ciutadella de Menorca.

Notícies relacionades