El nou decret del GIB, que modifica la composició consells escolars insulars i municipals, és l’enèsim mordassa del govern Bauzà

La modificació de la composició dels consells escolars insulars i municipals prevista en el nou decret que està tramitant el Govern retalla la seva autonomia respecte de les administracions i dels partits que les governen.
El projecte de decret redueix el pes dels components de les comunitats escolars (professors, pares, alumnes i personal d’administració) i el dóna a representants de les administracions i centres escolars, proposats i nomenats pel consell insular o ajuntament corresponent. Dit d’una altra manera, la majoria dels membres dels consells escolars insulars i municipals estarien proposats i nomenats per la seva pròpia administració, amb la qual cosa poden ser triats perquè compleixin amb les directrius de la administració corresponent.
Val la pena recordar en aquest sentit que, arran de l’expedient als tres directors de Maó, el criteri de la Conselleria d’Educació és que els seus representants actuïn i votin sempre d’acord amb les directrius d’aquesta, i no lliurement i/o professionalment.
Per altra banda, la distribució que fa el decret en funció d’escola pública i concertada (3 i 2) no es correspon amb la realitat menorquina, on 4/5 parts corresponen a l’escola pública i 1/5 a la concertada.
De nou la Consellera Camps es llueix per les formes: tramita modificacions substancials dels consells escolars sense que aquests en tenguin cap coneixement, ni hagin pogut dir la seva. La consigna de Camps és d’un “top secret” constant. Governa l’educació despòticament.
La justificació econòmica d’aquesta modificació és falsa absolutament. Cap membre dels consells escolars insulars i municipals cobrava cap dieta ni compensació. L’únic cost lligat al personal venia del secretari (mitja jornada d’un funcionari d’Educació) dels consells escolars insulars. Amb la reducció de membre ni hi ha estalvi, ans el contrari el cost augmenta en tant que ara la mitja jornada de secretari servirà per a consell escolar molt més reduït.
Ara tindrem un Consell Escolar de Menorca amb majoria lleial al PP i amb un secretari de les llistes del PP de Ciutadella. Aquesta és la participació i la democràcia amb la que creu el PP.
Entenem que aquesta decisió es pren després que varis consells escolars insulars i municipals es posicionessin en contra del TIL i en contra dels expedients als directors de Maó. ÉS una mesura més per fer callar als que discrepen de la política educativa del Govern.
És una mesura que segueix en la línia d’entendre que l’escola i l’educació han d’estar permanentment controlades i vigilades -“educació intervinguda”, sense cap dubte- per l’administració i el partit que la dirigeix. És un atac a la pluralitat i l’autonomia dels organismes de participació i consulta escolar.