Fa 15 mesos que els inspectors de pesca no poden fer la seva feina per mar perquè la barca està avariada

El passat 25 d’agost, vam veure per premsa la notícia que els inspectors de pesca del Consell Insular de Menorca no podien fer la seva feina per mar perquè tenien la barca avariada. Llavors, des de la Conselleria de Pesca es van fer una sèrie de manifestacions que no concorden amb la informació que té el PSM Més per Menorca, i que va sol•licitar, en part, dia 30 d’agost de 2013.

1-    El Consell va dir que la notificació formal de l’avaria va ser dia 27 de març de 2013.
En resposta a la nostra demanda de còpia d’aquesta notificació “formal”, ens van dir, per escrit: “No tenim cap notificació formal de l’avaria dels motors de la barca.”

2-    El Consell va dir que, per tant, no es feien inspeccions des de dia 27 de març de 2013, cosa que no és certa, segons la informació facilitada pel propi CIM.
A la resposta a la nostra demanda d’una relació d’actes aixecades a la mar pels inspectors de pesca del CIM, des de juliol de 2012 fins agost del 2013, es pot veure que no hi ha CAP acta entre dia 1 d’agost del 2012 i 30 d’agost del 2013, i si n’hi ha 13 de dia 30 i 31 d’agost del 2013, moment en què, justament, el PSM Més per Menorca va fer la demanada d’informació, és perquè, durant uns pocs dies,  els inspectors del CIM van emprar la barca de la Reserva perquè, a dia d’avui, la dels inspectors del CIM continua sense estar operativa.
3-    El març del 2013, el Consell va dir que no es podien canviar els motors avariats perquè no s’havia pogut preveure la partida al Pressupost de 2013.

A part que tot apunta que la barca estava avariada des de dia 1 d’agost del 2012 i que, per tant, es podia haver previst perfectament una partida en el Pressupost de 2013, també s’hauria pogut fer una modificació de crèdit per cobrir aquesta despesa.
Tanmateix, el més greu és que en el Pressupost del 2014 continua sense haver-hi cap partida per canviar els motors de la barca dels inspectors, i segons  les nostres informacion, la barca encara es troba en aquest magatzem, fet que ens sembla ja gravíssim i d’una irresponsabilitat inadmissible en un conseller de Pesca d’una illa que és Reserva de Biosfera.

4-    Finalment, el Consell ha pagat 1609, 70€ a l’empresa Centre Nàutic Ciutadella SL en concepte de transport, magatzem i reparació embarcació inspectors pesca CIMENORCA, aquest novembre del 2013.  Els conceptes són:
-Varado y transporte de Maó hasta nuestros talleres.
-Revisar alcance de los daños del motor.
Comprobaciones y diagnóstico del problema.
-Almacén de septiembre de 2012 a septiembre del 2013.